2020. július 31., péntek

"CSÚFOLÓDÓK TÁMADNAK !" - SZÓL-E ISTEN ÁLOM ÁLTAL ?

CSÚFOLÓDÁS MAI MÓDJAI, - "EZT MONDJÁK: HOL VAN AZ Ő ELJÖVETELÉNEK ÍGÉRETE ?"- MEGVIZSGÁLÁS FONTOSSÁGA ÉS SZEMPONTJAI, - OLVASÓI LEVÉL A VIDEÓ ALATT OLVASHATÓ.
*   Felvétel készült  2020.07.29.-én.  Legutóbbi üzenetek:  "Készülj fel!"  1.rész,    2.rész,

"Tudva először azt, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva." (2.Pét. 3:3-4,)
"Mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak." (Júd. 1:18,)
"Boldog ember az, aki nem jár hitetlenek tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal." (Zsil. 1:1-2,)
*
OLVASÓI  LEVÉL :    (Három  részletben érkezett  2020.07.22-26. között)
Első részlet: (2020.07.22.)
Dana Coverstone álmában szereplő kínai és orosz katonák, valamint kéksisakos ENSZ-katonák úgy gondolom a világháborút jelentik. Ken Peters 40 évvel ezelőtti álmában is szerepeltek kéksisakosok nagy Hammer dzsippekkel az USA-ban. Az ő álmában már az antikrisztus is megjelent.
Engedd meg, hogy leírjam, amik munkálnak bennem.  (Ezek a saját gondolataim !)
Eddig úgy gondoltam, ha az Úr Jézus az őszi zsidó ünnepekkel összhangban jönne vissza (amit a keresztények többsége képvisel), akkor az kiszámítható lenne. Mert ha valamit be lehet határolni 1-2 nap különbséggel, az szerintem kiszámítható. „ha pedig nem most, akkor jövőre” - lehet mondani. Szerintem ez nem egyezik meg az Úr Jézus váratlanságát hangsúlyozó ígéretével, tehát abban gondolkodtam, hogy bármikor jöhet.
De 1-2 héttel ezelőtt olvastam a Jakab levelét, és úgy hiszem, hogy az 5. fejezet 7-9 versekben egy elrejtett kijelentés mutatkozott meg.
7 Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esti esőt kap.  8 Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.  9 Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: íme a Bíró az ajtó előtt áll.
A 7. versben szereplő (Károli) reggeli és estvéli eső, az a korai és késői esőt jelenti (eredetiben). Jakab nem hasonlatként beszél erről.
A korai eső október közepe és vége körül van. A késői eső pedig tavasz közepe, ezután jön az aratás. Az eső a felkészítés/felkészülés. A gyümölcs pedig az aratás. Ezek pedig mi vagyunk, akik reménységem szerint elkészülünk. A két szó között pedig „és” kapcsolat van, úgy hiszem azért, mert egyszerre fog megvalósulni. Ugyanis amikor a Föld egyik felén ősz van, a másik felén tavasz. Mindez beágyazva az Úr Jézus visszajövetelére való várakozásban, mert arra vonatkozik.
Ezek alapján úgy gondolom, nagyon esélyes az Úr Jézus őszi visszajövetele (ami ugye a Föld másik felén késői esőt, tavaszt jelent). Úgy érzem, hogy ezzel konzekvens és koherens a norvég testvérnő próféciája, valamint Dana Coverstone álma is a katonákkal.
1991-ben tértem meg és azóta 3 álmot kaptam az elragadtatásról. Az elsőt 1-2 évvel megtérésem után kaptam. Álmomban egy erő elkezdett húzni felfelé, mindkét kezem felfelé tartottam és csak nevettem, nevettem, nevettem. Aztán megálltam az ég közepén, csodálkoztam, hogy most mi történt, aztán hirtelen egy erő elkezdett tolni. Felébredtem.
A következő, 2. álom ezután kb. 2-3 évvel volt. Álmomban tudtam, hogy 1 hét múlva jön vissza az Úr, és mindenkinek a környezetemben azt mondogattam, hogy 1 hét múlva jön vissza az Úr. Felébredtem.
Aztán hosszú szünet, és a 3. álom 3 évvel ezelőtt, 2017. szeptember közepén volt. Elragadtatásban már eltávolodtam a Földtől, mindkét kezem fölfelé tartottam, ugyanakkor sok-sok fényes valami jött lefelé. Olyan sok volt, hogy szlalomozni kellett közöttük, hogy ne ütközzünk össze, és teljesen világos volt a számomra, hogy ezt nem én irányítom. Visszanéztem a jobb vállam fölött a Földre, hogy mik ezek a fényes valamik és azt gondoltam, milyen sok, milyen fényesek és ezek ufók. Majd felébredtem.
Ezzel azt szeretném mondani, úgy hiszem, hogy az Úr Jézus szólni fog egy héttel a visszajövetele előtt és ez lesz az, amit a buta szüzek is meghallanak, de egy hét nem lesz elég a felkészülésükre. Nemrég vettem észre, hogy Noé hajója 7 napot várakozott még az ítélet kezdete előtt.
Ezek alapján úgy gondolom, már látjuk a célt.
------------------------
Második részlet:  (2020.07.25.)
A 22-én számodra elküldött levelem után értettem meg a harmadik álom értelmét. Kérlek, engedd meg, hogy leírjam, ugyanis kapcsolódik a végidőkkel foglalkozó többi álomhoz, próféciához és azokhoz a kijelentésekhez is, amiről szóltál a Jelenések könyve kapcsán.

A harmadik álomban, ami 2017. szeptember közepén kaptam, az előző levélből kimaradt, hogy sötét volt az elragadtatáskor. Hogy az este vagy éjszaka melyik szakaszán volt ez, azt nem tudom.
Amikor az előző levelet elküldtem neked, utána a Jelenések 12. fejezete következett nálam. Ahogy elkezdtem olvasni, egyértelmű volt számomra, hogy erről szólt az álom.
Most itt tartunk a menetrendben, ez fog következni. A terhes vajúdó nő, az az eklézsia, hogy megszülethessünk végre Isten királyságába. Ez az Úr Jézus számára is fájdalom, hasonlóan Pál apostolhoz a Gal.4.19-ben, aki fájdalommal szülte őket ismét, amíg kiábrázolódik bennük a Krisztus.
A születésnél nemcsak az anya szenved a fájdalomtól, hanem a gyermek is erőlködik, hogy megszülessen. 
A másik jel az égen, a vörös kígyó 7 fejjel 10 szarvval a sátán égi babiloni birodalma, amelyet a földön is meg akar valósítani. Ehhez veti le az ég csillagainak egyharmadát. Ezt láttam álmomban. Az ufó járművek egyszerűen közlekedési eszközök, amelyek által be tudják járni a földet. Jób könyvében is olvassuk, hogy a sátán is körbejárta a földet. Ezeknek a gonosz lényeknek ugyanúgy szükségük van közlekedési eszközökre, ahogy nekünk. Nem tudnak pikk-pakk ott lenni, ahol szeretnének. Azt gondolom, ezek a gonoszság szellemei, akik a magasságban vannak. Azért lehetnek csillagoknak nevezve, mert fényesek ezek a közlekedési eszközök, amint sok videófelvételen is látni. (talán ezek még az Isten elleni lázadásuk előtti mennyei/égi szolgálatukhoz adattak)
Ezek fogják a földön megvalósítani a 7 fejű és 10 szarvú antikrisztusi birodalmat. Azért láttam olyan soknak őket, mert ez a létszámuk 1/3-át jelenti. Rengeteg.
Közben a gyermek, azaz mi megszülettünk, kiábrázolódott végre a Krisztus az Ő népében, az ellenség ellenünk fordult, hogy megegyen, de akkor az Úr Jézus elragad bennünket. Ez majdnem egyszerre fog megtörténni. A sivatagba menekülő nő képe ennek nem mond ellent, hiszen az Úr több értelemben is használ prófétai képet.
Ezután jön az égi háború, aminek következtében kezdődik el a földön is a háború, Itt kapcsolódik be az az álom, amit Dana Coverstone-nak adott az Úr, valamint a norvég testvérnőnek, Duduman és Ken Peters testvérnek is.
Ez az égben mindaddig fog tartani, amíg levettetik az ellenség, de ez azt jelenti, hogy a földön is mindaddig tartanak a háborúk, közben a gonosz lények építik az antikrisztusi birodalmat. Amikor levettetik az ellenség, akkor neki már csak bele kell ülnie abba, amit az alattvalói elkészítettek. Ezzel veszi a földön kezdetét a nagy nyomorúság.

Kedves Péter, nekem meggyőződésem, hogy célegyenesben vagyunk, látjuk a célt és ősszel elérkezik a felszabadulásunk ideje (Jakab 5.7-9). Nem tudok már jóformán másra gondolni. A Jelenések 12. fejezete volt  talán a legérthetetlenebb a számomra, nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy kijelentést adott erre és világossá lett előttem. Nagyon izgalmas időszak előtt vagyunk. Az Úr tehát ehhez a 3. álmomhoz is adott igei alapot és magyarázatot.
 ----------------------
Harmadik részlet:  (2020.07.26.)
Hogy az égen látja ezeket János apostol, azt jelenti, hogy ezek szellemi dolgok. A nő leírásában beazonosítja, hogy nem akármilyen nőről van szó. A nő pedig magasabb helyen van, hiszen Krisztussal együtt fel vagyunk ültetve szellemben az Atya jobbjára, ezért szerepel első helyen.
Azért a farkával dobja le a csillagokat a kígyó, mert a gonosz hierarchiába azok vannak az utolsó szinten. Efézus 6-ban Pál apostol ír erről, a gonoszság szellemeit nevezve meg utoljára. Ezek fogják kiépíteni a 7 fejű 10 szarvú antikrisztusi birodalmat hasonlóan az égihez.
Fiúgyermeket szült a nő: 
Isten fiaivá lettünk végre és ahogy az Úr Jézus mondja, a feltámadás fiai, az Istennek fiai. Krisztus ítélőszéke elé fogunk vitetni, hogy ki-ki megjutalmaztassék. 
Nagyon köszönöm türelmedet.  
Az Úr áldjon és őrizzen meg!
(Aláírás :  ....... )
_______________________________________________________
Legutóbbi  üzenetek :

  -  Kiáltó szó a pusztában : 
*
 - Új egyházi törvény csapdája :
  - Bálványimádás a nemzeti átok forrása :
*
Ajánlott : Dr. W. Margies - Lelkigondozás és Istenfélelem
Fontos cikkek:  
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :     Takarékbank Zrt.
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :     Krízis Misszió támogatása

Nemzetközi átutalás esetén :
Bank neve                         :     Takarékbank Zrt.
Számla tulajdonos neve    :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
IBAN  (BIC) code               :    HU78 6950 0170 - 1104 8424 - 0000 0000
SWIFT  code                     :    TAKB HUHB
Közlemény rovatba írandó :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________.

1 megjegyzés:

  1. Dana pásztor Assembles of God -os pásztor Kentucky-ban, ez egy sima pünkösdi régivágású egyház.
    https://ag.org/es-ES/Church?g=b7df2758-7d3f-4677-be6d-2517abb7c5f2&d=False

    VálaszTörlés