2020. április 15., szerda

BABILON TITKA (4) - MI A CIONIZMUS ? - TÁMOGATÓ HAMIS EGYHÁZAK

MAI POLITIKAI CIONIZMUS ÉS ISTEN ÖSSZEGYŰJTŐ TERVE KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG, - HAMIS ZSIDÓSÁG ÉS HAMIS KERESZTÉNYSÉG ÉPÍTI A MAI BABILONT, - A III. TEMPLOM BABILON HÁZA ÉS AZ ANTIKTISZTUS IMÁDAT KÖZPONTJA LESZ.
*  Felvétel készült  2020.04.13.-án, Babilon titka : 1.rész ITT, 2.rész  ITT,  3.rész  ITT 

"Halld őrállóidat! felemelik szavukat, ujjonganak együtt, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr!" (Ézs. 52:8,) 
"És lesz ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka és aki megmaradt Jákob házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael Szentjéhez hűségesen; A maradék megtér, a Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg; az elvégezett pusztulás elárad igazsággal! Mert elvégzett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek Ura, mind az egész földön. Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Asszíriabeli királytól! bár botjával megver téged és pálcáját felemeli rád, miként Egyiptom egykoron;" 
(Ézs. 10:20-24,)
"És felelt, és szólt nekem, mondva: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondva: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapállyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcs-követ, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás rá! És szólt hozzám az Úr, mondva: A Zorobábel kezei vetették meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok." (Zak. 4:6-8,)
Források :   - Wikipédia, - Zsidó Enciklopédia, - Youtube dokumentum (A babiloni talmud, - Útban Sion felé), Berkes Sándor teológus: Izrael küldetése című tanulmánya,
*
Legutóbbi  üzenetek :

  -  Kiáltó szó a pusztában : 
*
 - Új egyházi törvény csapdája :
  - Bálványimádás a nemzeti átok forrása :
*
Ajánlott : Dr. W. Margies - Lelkigondozás és Istenfélelem
Fontos cikkek:  
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :     Takarékbank Zrt.
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :     Krízis Misszió támogatása

Nemzetközi átutalás esetén :
Bank neve                         :     Takarékbank Zrt.
Számla tulajdonos neve    :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
IBAN  (BIC) code               :    HU78 6950 0170 - 1104 8424 - 0000 0000
SWIFT  code                     :    TAKB HUHB
Közlemény rovatba írandó :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________

A globalizmus újkori "Bábel tornya" :
div>
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése