2020. február 13., csütörtök

HITEHAGYÁS KORONAVÍRUSA ! - HOGYAN VÉDEKEZZÜNK ?

"BESZÉDÜK MINT RÁKFEKÉLY TERJED !" - BIBLIAI KARANTÉN A SZELLEMI VÍRUSOK ELLEN: "AZ ILYENEKTŐL ELTÁVOZZÁL, ELHAJOLJÁL, ELFORDULJÁL, ELKERÜLJED, ŐRIZKEDJÉL, NE TÁRSALKODJÁL, EGYÜTT SE EGYÉL!"
*    Felvétel készült  2020.02.08.-án.   (Apokalipszis áttekintése   1.  2.  3.  4.  5.  rész )

"És az ő beszédük mint a rákfekély terjed; közülük való Himenéus és Filétus, akik az igazság mellől eltévelyedtek," (2.Tim.2:17,)
"Az ércműves Sándor sok bajt szerzett nekem: fizessen meg az Úr neki cselekedetei szerint. Tőle te is őrizkedjélmert szerfelett ellenállt a mi beszédeinknek." (2.Tim.4:15,)
"Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és az istenfélelem szerint való tudományt, az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások, megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai akik az istenfélelmet nyerészkedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál." (1.Tim.6:3-5,)
"De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld!" (1.Tim.6:11,)
"Óh Timótheus, őrizd meg ami rád van bízva, elfordulva a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől." (1.Tim.6:20,)
"Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak (egónak), és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét." (Róm. 16:17-18,)
"Most azért azt írom nektek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek." (1.Kor.5:11,)
"Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele," (2.Thess.3:14,)
"akképpen ezek is ellene állnak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberekDe többre nem mennek: mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett." (2.Tim. 3:8-9,)
*
Legutóbbi  üzenetek :

  -  Kiáltó szó a pusztában : 
*
 - Új egyházi törvény csapdája :
http://soospeter.blogspot.com/2011/12/uj-egyhazi-torveny-csapdaja-1-resz.html
  - Bálványimádás a nemzeti átok forrása :
*
Ajánlott : Dr. W. Margies - Lelkigondozás és Istenfélelem
Fontos cikkek:  
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :   Takarékbank Zrt.
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása

Nemzetközi átutalás esetén :
Bank neve                         :   Takarékbank Zrt.
Számla tulajdonos neve    :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
IBAN  (BIC) code               :    HU78 6950 0170 - 1104 8424 - 0000 0000
SWIFT  code                     :    TAKB HUHB
Közlemény rovatba írandó :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________

.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése