2020. január 1., szerda

TANULMÁNY (1) - BIBLIAI APOKALIPSZIS

AZ APOKALIPSZIS ESEMÉNYEINEK MAGYARÁZATA A JELENÉSEK KÖNYVE ALAPJÁN!
*
Az alábbiakban azt az olvasói levelet kívánom közzé tenni, amit a napokban kaptam egy testvérünktől. A levél tartalma valójában egy tanulmány, ami rendkívül egybevág az Úr visszajövetele-, és az arra való felkészülés üzenetével, és segít egy átfogóbb képet látni a Jelenések könyve aktuális végidei próféciáiról. A tanulmány írója arra kért, hogy nevét ne tegyem közzé, de ismerve őt tudom, hogy elkötelezett tanítványa az Úrnak. 
                                                                                Tanulmány  2. része  (ITT)

Prófétai hivatkozások a tanulmányban :
I. Prófécia  1968-ból  (Norvégiában élő idős testvérnő kapta az alábbi látomást és próféciát.)II. Prófécia,  Nicolaas (Seiner) van Rensburg: Európa jövőjeTANULMÁNY  (1)   (Folytatás következik :  Magyarország szerepe az apokalipszis idején)

AZ  APOKALIPSZIS  magyarázata  vázlat szerűen
(a 2019.12.27-ig  kapott kijelentések és felismerések alapján.)

           1. AZ ELRAGADTATÁS IDŐPONTJA:  1.Thess. 5:1-3,

Pál apostol a világ szemszögéből írja le, hogy tolvaj módjára fog megtörténni az elragadtatás. A tanítványok számára, akik a világosságban járnak, viszont NEM LESZ VÁRATLAN (1.Thess. 5:4). A világnak váratlan, a tanítványoknak várt esemény lesz, amit előre látnak, érzékelnek, ezért fel tudnak rá készülni. Időpont nincs megjelölve, de a világban, Izrael sorsában, az egyházban és az égi jelekben történő eseményekből, a Krisztus követői ki tudják olvasni az Ígei kijelentések tükrében, hogy mikor várható az elragadtatás. A világpolitikában ez egy világméretű "Béke és Biztonság" kampány lesz. Mindenhol erről fognak beszélni. Pál apostol ezzel jelöli- és határolja be az elragadtatás időpontját. A világi vezetők több okból, (bankválság, vagy háborús gócok elkerülése, stb.) miatt ezt tűzik ki megvalósítandó célként. De lehetséges az is, hogy egy háború nélküli utópisztikus világot akarnak létrehozni, vagy az emberekkel elhitetni, Isten nélkül, nem lesz semmilyen nagy krízis.  Jézus az elragadtatásról szóló beszédeiben nyugalmi időt jelez (munkavégzés alatt, alvás alatt) történik meg, ld. Mt.24:37-44.

AZ ELRAGADTATÁS UTÁN Pál apostol jelzi a világnak, hogy  ezután HIRTELEN VESZEDELEM JÖN és SEMMIKÉPPEN MEG NEM MENEKEDNEK !!!

Az elragadtatás elindítja a végidők eseményeit, ami HIRTELEN, RÖGTÖN utána elkezdődik.  NEM ébredés jön az elragadtatás után hanem VESZEDELEM és ebből nem lehet megmenekülni, csak ha engedelmeskednek az emberek Jézusnak és a Jelenések könyvében leírtaknak.  Jézus ezt a nyomorúság kezdetének mondja az evangélium, ld. Máté 24.,  Luk:21. részt.
(Ez egyezik azzal a próféciával, amit a norvég testvérnő kapott: „eljön az Úr és kitör a III. világháború”).  (Prófécia fent található.)

Sorrend: Elragadtatás – világháború (benne a Góg- és Magóg háború) – utolsó 7 év Izraelnek és a nemzetek, – harmadoló ítéletek: (pecsétek felbontása, a 7 Pecsét első 4 trombita csapása, közte 2 JAJ ítélete, a 2 próféta megjelenése és szolgálata, a 144 ezer megjelenése és szolgálata,) ez mind egymás mellett és egymás után az első 3,5 évben fog bekövetkezni !!!

         2.   A  III. VILÁGHÁBORÚ eseményei, helyei, végkifejlete és következményei:

Események és harcoló felek:  Egész világra kiterjedő lesz a harc, de Európa, Amerika, közel kelet lesznek a központi harci cselekmények helyszínei.
Szembenálló felek :  Oroszország és csatlósai, – Európa és Amerika és csatlósai.
Alapelv: Isten először az egyházat ítéli meg, és az elragadtatás is egy ítélet: (különválasztás igaz- és hamis egyház között). A hamis egyház és hamis hívők ezután ugyanúgy kapnak  a világ ítéleteiből mint a világiak. Az igaz Jézus követők, akik valamiért itt maradtak, azoknak sok szenvedésen kell majd átmenniük. Logikusnak látszik ebből, hogy Isten először a keresztény kultúrájú nemzeteket, földrészeket fogja megítélni. Mert Isten  odaadta nekik 2000 évig az ő beszédét (EURÓPA, USA, AUSZRÁLIA).  Ez fel is emelte őket úgy, hogy ők lettek a végidőkre a világ vezető hatalmai.
(Azt hittem idáig hogy a keresztény kultúrájú nemzetek ítélete az első 3,5 évben kezdődik: ”pecsétek, trombiták és 1.-2.-ik JAJ”, de TÉVEDTEM !!!!)

Véleményem megváltozását segítette az 1968-ban norvég testvérnő által adott prófécia: (fent megtekinthető, de ezen a linken is: https://www.youtube.com/watch?v=phu5UOewZjY ) akit azért tekintek hitelesnek, mert az elmúlt 50 évben beteljesedett mind a 4 esemény, amiről előre prófétált az elragadtatás előfeltételeként. A fenti videón ez ellenőrizhető.

Egy másik régebbi próféta, Nicolaas (Siener) van Rensburg próféciája a III. világháborúról (fent megtekinthető, de ezen a linken is: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-joslat-amely-szerint-harmadik-vilaghaboru-kozeleg/ ),  akinek sok próféciája beteljesedett, köztük az I.- és II. világháborúra vonatkozó próféciája is, ezért hitelesnek tekintem.

Mindketten atombombáról beszélnek. Siener mondja hogy az oroszok teljesen elfoglalják kelet Európát, de a spanyol határnál a németek (egy titkos fegyver segítségével) legyőzik az oroszokat. Egy atomtámadás következtében Amerika, Anglia jelentéktelen országgá válnak.  A norvég testvérnő pedig Amerikát, Ausztráliát, Európa egyes gazdag államait és Japánt mondja atom szennyezettnek.  Vagyis nem lehet majd ott élni.

Tehát a szellemi törvényszerűség miatt is ez a háború összeomlasztja Európa- és az USA vezető pozícióját, (de az összeomlás érinti az itt maradt protestáns keresztény egyházakat is). Ezt még a két prófécia is megerősíti. Vagyis a keresztény kultúrájú nemzetekre már ítélet jön rögtön az elragadtatás után: háború és atomfelhő. Az utolsó 7 évben az ítéletek meg is maradnak pl.: atomfelhő, víz keserű lesz stb.  Ezek után (az első 3,5 évben) jönnek majd a pecsétek felbontásai-, az első 4 trombita-, a két JAJ ítéletei a nemzetekre. 

Itt is látni, hogy Isten" hátat fordít" a nemzeteknek és visszafordul népéhez Izráelhez. Adott nekik elég időt, de nem tértek meg és az égig hatottak a nemzetek bűnei.  A nemzetekben lévő Isten népe – az egyház is – elfordult Istentől. Amikor a ”pogányok teljessége bemegy”, akit Isten tervezett: LEJÁR A KEGYELMI  IDŐ !!! Ezek után a pogány népek (a nemzetek fiai) közül üdvözülni csak egyénileg, Jézus szavának engedve, sokat szenvedve, vagy mártír halált halva lehetséges.

        3.  IZRAELHEZ VALÓ VISSZAFORDULÁS, VILÁGHÁBORÚ, 7 ÉV:  

A mostani kijelentés alapján számomra a Góg – Magóg háború a III. világháború egyik része lesz (csak a közel keleti front !!!). 
Oroszország és csatlósai (perzsák, líbiaiak, szerecsenek, törökök) megtámadják Izráelt. Oroszország és csatlósai több helyen nyitnak frontot: Európa, USA, Közel Kelet. Már abból is látszik, hogy ez világháború, mivel az oroszoknak ilyen sok szövetségese lesz Izráel ellen, pedig ezek az országok nem is egymás mellett helyezkednek el földrajzilag!  Véleményem szerint ezt csak akkor tudják megcsinálni, ha már Európa, de főként az USA nem tudja már segíteni Izráelt. Tehát a világháború első szakaszának célja Európa- és az USA legyőzése lesz, utána jön az Izráel elleni támadás. Mindez majdnem győzelemmel járna, ha Isten nem avatkozna be Izráel oldalán.  A 2000 éves Izráeli történelem folyamán (Krisztustól számítva) most először, a világ számára is láthatóan óriási hatalommal avatkozik be Isten Izrael megmentésére, ld.  Ezékiel 38:23!!!  Mi ez, ha nem Isten visszafordulása Izrael népéhez !!!
Ez lesz a nyilvános, látványos visszafordulása Istennek Izráelhez a pogányok szeme láttára. Ez a visszafordulási idő nem lehet máskor, sem 20 évvel előbb, sem később. Mivel nyilvános lesz, Isten ezzel jelzi a pogány nemzeteknek:  VISSZA FORDULTAM  IZRAELHEZ !!!

Van egy utolsó megígért 7 év Izráelnek (Dán. 9:27,) és ehhez Isten hűséges lesz, és nem változtatja meg ezt az időtartamot. Tehát a Góg legyőzése Isten által az Izráelhez való visszafordulás ÓRIÁSI kifejeződése lesz mindenki számára.

A mostani megértésem alapján a 2 próféta szolgálatának kezdete e háború befejezése után kezdődik el. Isten általuk fogja elmagyarázni Izráelnek, hogy mit miért csinált. Éveken keresztül nem fogja népét tájékozatlanul hagyni, mert nincs sok idő a felkészítésre. Tehát jön a 2 próféta, akiknek szolgálati ideje 1260 nap lesz.  Meglátásom szerint az utolsó 7 év az ő szolgálatukkal kezdődik el.  Ők ketten Isten előtt állnak és gyászruhában szolgálnak, siratják az elmúlt 2000 zsidó évet és Izráelnek jelenkori állapotát (Sodama és Gomora van már most is Izráelben). Hiszem Jézust mint Messiást fogják prédikálni, megtérést és bűnbánatot. Feladatuk: Izráel felkészítése a nagy nyomorúságra és a nagy futásukra. Továbbá Isteni ítéletek gyakorlása a nemzetekre.

Eközben a zsidóságban ébredés lesz, a templom felépül ugyan, elkezdik az áldozást, de elhívatik a 144 ezer zsidó fiatal Krisztus követő. A Góg- Magóg háború után a hullákat 7 hónapig temetik, és a fegyvereket 7 évig égetik (ld. Ez. 39:9, 12).  Érdekes hogy a zsidóságban öröm lesz és ébredés, a világban pedig zajlanak tovább az ítéletek: a Pecsétek felbontása, az 1- 6 trombita (közötte a 2 JAJ) ítélete !!!!  Eddig pont fordítva volt, a 2000 év alatt: a zsidókat temették és a világ jól érezte magát.

    4.   MIÉRT 7 ÉV A 7 ÉV, ÉS SZOLGÁLHAT E A 2 PRÓFÉTA AZ 
          ANTIKRISZTUS  TEMPLOMBA VALÓ BEÜLÉSE UTÁN ?

A válaszom az, hogy:  NEM.
Indoklás: A 2 prófétának senki nem tud ártani, amíg Isteni védelem van rajtuk. Amikor az Antikrisztus elfoglalja Jeruzsálemet, akkor győzi le őket, mert Isten megengedi. Ezt követően 42 hónapig a pogányoké lesz Jeruzsálem. Ez erős bizonyíték arra, hogy az Antikrisztus (mint a tengerből feljövő fenevad) nem zsidó származású lesz.  Ahogy beül a templomba, megszűnteti a véres áldozatot, és elindul a zsidó népnek a mészárlása.  Jézus nyomatékosan figyelmeztetett, hogy mindenki azonnal fusson a hegyekbe, de ezt csak azok a zsidók teszik meg, akik hittek a 144 ezernek és a 2 prófétának. A többi zsidó megöletik.  Teljesen abszurd lenne, hogy ő világuralmat akar gyakorolni a templomból, de közben van 2 próféta akin keresztül Isten uralkodik, ő nem tud uralkodni felettük. Csak a legyőzésük után tud beülni a templomba.  Akkor Isten nem azt üzeni a zsidóknak, hogy tartsanak ki és legyenek mártírok, hanem azt, hogy meneküljenek onnan a hegyekbe.
Látható az Ígéből (Jel. 11:2,) a gonosz 3,5 évig fog világuralmat gyakorolni és a 2 próféta halála Jeruzsálem elfoglalásakor lesz.  Az ő szolgálatuk ideje ezt megelőző 1260 nap lesz, és így kijön a 7 év.
Jelenések 11:14 írja  hogy az ő halálukkal a világban zajló ítéletek eljutnak a 2. JAJ-ig. Tehát az első 3,5 évben ezek az ítéletek lesznek: előtte lezajlik a világháború, majd az 1-4 pecsét felnyitásának ítéletei, közben az 1-6. trombita ítéletei, (amely a 1.-2. JAJ ítéletét is magában foglalja).

EZ AZT JELENTI HOGY AZ ELSŐ 3,5 ÉV VÉGÉRE AZ EMBERISÉG MINIMUM FELE ELPUSZTUL, kb. 4 MILLIÁRD EMBER !!! Így kerül hatalomra a Gonosz. Káoszban.

Hitem szerint ekkor ragadtatik el a 2 próféta, és talán a 144 ezer is, mert ők Izráel zsengéi, a Bárány zsengéi és követői, akik a Sionhoz tartoznak.  Jézus 12 tanítvánnyal  kezdte és a végén 144 ezerrel fejezi be.  A 12-őt hagyta mártír halált halni, és úgy tűnik, hogy a 144 ezret nem hagyja.  Az első 3,5 évben a világ zsidóságának jelentős része vissza fog menni Izráelbe látván a világban lévő ítéleteket.

Valójában az Antikrisztus (mint fehér lovas), már az első 3,5 évben megjelenik, folyamatosan emelkedik a hatalma és befolyása. Sok háborút is fog folytatni a földközi tenger térségében. (Dániel 9), de világuralma csak a 2. 3,5 évben lesz. A káoszos helyzetet, ördögi bölcsességgel kihasználva tud egyre feljebb jutni a hatalom létráján. Úgy vélem, a nagy háború után a földközi tenger térsége valamennyire ép marad,  és lehet Németország is, nem tudjuk.
Várhatóan innen (Németországból) fog felemelkedni vatikáni támogatással az Antikrisztus, mint fehér lovas. De lehetséges olasz(a pápa), vagy egy erős kezű német vezető, mert maga a római birodalomból fog azért kinőni ő. Németország és Olaszország mindig is nagyon támogatták a vatikánt. A római birodalom (később német-római császárság) hordozta mindig is a nagy paráznát. Nem tudni hogy a III. világháború kit hoz ki győztesnek. Siener szerint Németország lesz a végső győztese. A Sadhu Sundar Selvaraj is Németországot mondja származási országnak, vagy központnak. Pápából csak akkor lehet „a nyolcadik és a hét közül való” tényleges Antikrisztus, ha meg tudja annyira utálni a Vatikánt, hogy fel is égeti majd azt a 10 király által a 2.  3,5 év valamelyik szakaszában.  Az is döbbenetes, hogy miközben a világban óriási ítéletek zajlanak, de a nagy parázna még mindig nagyon jól érzi magát a 2.  3,5 évben, amikor az Antikrisztus már uralkodik !!! Tehát 2.  3,5 év kezdetén megmarad a Vatikán befolyása és hatalma az összes kereskedés felett, vagyis a pénz felett, ez által sok hatalma megmarad még.   Ebből lesz elege az Antikrisztusnak, és a 10 királyt felhasználva felégetik Rómát és a Vatikánt (ld. Jel. 17:16-18, és 18:2-24). Talán e miatt nem biztos, hogy egy hivatalban lévő pápa lesz a tényleges Antikrisztus, de nem zárom ki, de mindenképpen egy Vatikán által felkent és támogatott személy lehet, aki nem zsidó, de a hamis prófétája, akit a ”földből feljövő fenevad”-nak nevez az Íge, ő biztosan zsidó származású lehet.

A hamis próféta: Ő a második fenevad, ő lehet zsidó származású. Ő rajta keresztül kötődhet a zsidóság gonosz része az antikrisztusi birodalomhoz. Ő ember lesz, de Gonosz szellemi befolyás alatt. Talán gonoszabb lesz mint az első fenevad. Ugyanazzal a hatalommal bír  mint az első fenevad, de nem magát imádtatja nyilvánosan, hanem az első fenevadat, aki Antikrisztusnak szoktunk nevezni.

A 10 király :  a gyorsan újra rendezett, megcsonkított világot fognak vezetni majd, úgy hogy teljesen kiszolgálják a gonosz Antikrisztust. Nem lehet pontosan meghatározni mely területek vezetői lesznek ők, erre a nagyon rövid időre. Azért lesznek rövid ideig, mert ahogy elvégzik a Vatikán felégetését, ki lesznek rúgva, vagy megölve. Az Antikrisztusnak nem lesz szüksége rájuk tovább.

Az Antikrisztus nem egyszerű ember lesz. Halálos sebet kap,  és ekkor a mélységből fog feljönni valamelyik volt régi római császár (vagy világbirodalmi vezér, vagy Nimród) sátáni fatty szelleme, és ez feltámadási csodát fog hazudni a halálosan megsebesült, de már közismert és rajongott vezetőről.  Innen  igazi sátáni gonoszsága lesz, és az Íge innentől már „a mélységből feljövő fenevadnak” nevezi (ld. Jel: 11:7, 17:8,).  És a gonosz angyalok is levettetnek a 2.  3,5 évben és az emberiségre ráköszönt a nagy nyomorúság ideje.

Ekkor Isten harag poharainak ítélete jön (a harag idejének időszaka ez) és az emberiség még megmaradt részének többsége is kipusztul.  Közben nagyon sokan mártír halált halnak, mert nem veszik fel a fenevad bélyegét, mert hittek az Ígét hirdetőknek. Ők feltámadnak még az 1000 éves krisztusi uralom előtt, és ”uralkodnak a Krisztussal 1000 esztendeig”. (Jel. 20:4,)

Lesz még egy feltámadás ami a zsidó nép egy részét érinti, amikor beteljesedik a halott csontok feltámadásának prófétai ígérete. Az ószövetségi Izrael népe közül, akiket Isten erre méltónak tart, fel fogja támasztani, hogy Dáviddal uralkodjanak az 1000 éves Krisztusi királyságban:  Ezékiel 37,12-14.

Testvéri szeretettel :
     
Tanulmány egy olyan tanítványtól, aki keresi Istent, és a végnapok történéseit is.

2019.12.28.

___________________________________________________________________
Legutóbbi  üzenetek :
   -  Kiáltó szó a pusztában : 
http://soospeter.blogspot.com/2013/01/kialto-szo-pusztaban.html
*
 - Új egyházi törvény csapdája :
http://soospeter.blogspot.com/2011/12/uj-egyhazi-torveny-csapdaja-1-resz.html
  - Bálványimádás a nemzeti átok forrása :
*
Ajánlott : Dr. W. Margies - Lelkigondozás és Istenfélelem
Fontos cikkek:  
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékbank
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása

Nemzetközi átutalás esetén :
Bank neve                         :    3A Takarékbank
Számla tulajdonos neve    :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
IBAN  (BIC) code               :    HU78 6950 0170 - 1104 8424 - 0000 0000
SWIFT  code                     :    TAKB HUHB
Közlemény rovatba írandó :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________

.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése