2019. április 9., kedd

TITKOS ELJÖVETEL, - GÓG-MAGÓG HÁBORÚ, - "LEGYETEK KÉSZEN TI IS !"

JÉZUS ELMONDJA MIKOR JÖN EL A VÉG, ÉS FIGYELMEZTET A TITKOS ELJÖVETELÉRE IS. - SZELÍD OLAJFA, - A KRISZTUSI- ÉS ZSIDÓ IDENTITÁS KEVEREDÉSÉNEK VESZÉLYE.
*                   Felvétel készült 2019.04.06.-án.          (2.rész)  ITT

"36 Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül37 Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. (Vagyis TITKOS visszajövetel, - a szerk.)
38 Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment.  39 És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.  40 Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.  41 Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. 42 Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok.  43 Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. 44 Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia." (Mt. 24:36-44,)
*
Legutóbbi  üzenetek :
   -  Kiáltó szó a pusztában : 
http://soospeter.blogspot.com/2013/01/kialto-szo-pusztaban.html
*
 - Új egyházi törvény csapdája :
http://soospeter.blogspot.com/2011/12/uj-egyhazi-torveny-csapdaja-1-resz.html
  - Bálványimádás a nemzeti átok forrása :
*
Ajánlott : Dr. W. Margies - Lelkigondozás és Istenfélelem
Fontos cikkek:  
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
179. Harc a hűségért, vagy győz a csábítás ?

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________

.2 megjegyzés:

  1. Amikor egy fontos igazságról nyujtunk tanítást akkor annak összhangban kell lenni a Szentirás összes tanításaival. Példa a titkos eljövetel! Hogy van összhangban azzal,hogy "Minden szem meglátja őt,még akik általszegezték,azok is?

    VálaszTörlés
  2. Úgy van összhangban, hogy Jézus a Máté 24. részben két elragadtatásról és egy "nagy hatalommal és dicsőséggel" való visszajövetelről is beszél. Az általad említett idézet ez utóbbi esetében valósul meg. Aki figyelemmel kíséri az üzeneteket ezen a blogon, az tudja mit jelent a titkos elragadtatás. (Mt. 24:36-44,)

    VálaszTörlés