2019. március 25., hétfő

MEGTÉVESZTÉS KORA (5. rész) - ÍGEI- ÉS HAMIS KERESZTSÉGEK

KRISZTUS SZABADSÁGÁRA ELJUTNI, ÉS MEGMARADNI ABBAN. - MI EJT VISSZA A SZOLGASÁGBA? - AZ ÍGEI KERESZTSÉG SZABÁLYAI ÉS TARTALMA, - HIÁNYOS, VAGY HAMIS KERESZTSÉG.
*  Felvétel készült 2019.03.23.-án. (1.rész  ITT) (2.rész  ITT) (3.rész ITT) (4.rész ITT)

Bibliai keresztség legfontosabb tartalma és szabályai :
Szabály:   1./ Csak tanítvány kereszteljen, (aki Jézus Nevére lett megkeresztelve),
                 2./ Teljes alámerítéssel, (nem a fej lelocsolása),
                 3./ Legitim megbízás, (az Úr Jézus Krisztustól, az Ő nevében eljárva),
                 4./ Az Úr Jézus Krisztus Nevére ! (bűnbocsánat- és többi igazságra, ... ),
                 5./ Csecsemő- vagy gyermekkeresztség Ígeellenes, ezért HAMIS
              ----------------------------------------------------------------------------------
Tartalom:   1./ Bűnbocsánatra,
                   2./ Az Úr Jézus Krisztus Nevére, (Név felvétele, névadás),
                   3./ Azonosulás Jézus halálával, eltemetésével, feltámadásával,
                   4./ Újjászületés,  Fiúság elnyerése,
                   5./ Krisztus igazságainak felöltözése (Megigazulás),
               --------------------------------------------------------------------------------
"Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötözzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Íme, én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek." (Gal. 5:1-4,)
"Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel." (Gal. 3:27,)
"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nekem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés." (Gal. 6:14-15,)
*
Kundalini  szellem manifesztációi itt láthatók:

Legutóbbi  üzenetek :
   -  Kiáltó szó a pusztában : 
http://soospeter.blogspot.com/2013/01/kialto-szo-pusztaban.html
*
 - Új egyházi törvény csapdája :
http://soospeter.blogspot.com/2011/12/uj-egyhazi-torveny-csapdaja-1-resz.html
  - Bálványimádás a nemzeti átok forrása :
*
Ajánlott : Dr. W. Margies - Lelkigondozás és Istenfélelem
Fontos cikkek:  
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
179. Harc a hűségért, vagy győz a csábítás ?

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________

.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése