2018. november 20., kedd

AZ ÍTÉLET AZ ISTEN HÁZÁN KEZDŐDIK - JÉZUS A MEGÜTKÖZÉS KÖVE

ISTEN HÁZA ÍTÉLETÉNEK OKA, CÉLJA, ESZKÖZE ÉS MÓDJAI. - JÉZUS MIÉRT SZEGLETKŐ- ÉS MIÉRT BOTRÁNYKŐ EGYSZERRE ?
*                                   Felvétel készült 2018.11.17.-én.

"17 Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? 18 És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?"  (1.Pét.4:17-18,)
*
"7 Tisztesség azért nektek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává; 8 Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is." (1.Pét.2:7-8,)
*
"13 A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek! 14 És Ő nektek szenthely lesz; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. 15 Melyben megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak! 16 Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!" (Ézs. 8:13-16,)
*
"16 Ezért így szól az Úr Isten: Íme, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alapot, aki benne hisz, az nem fut!" (Ézs. 28:16,)
*
"És aki e kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt." (Mt.21:44,)
*
Kapcsolódó anyagok :
  -  Kiáltó szó a pusztában : 
http://soospeter.blogspot.com/2013/01/kialto-szo-pusztaban.html
 - Új egyházi törvény csapdája :
http://soospeter.blogspot.com/2011/12/uj-egyhazi-torveny-csapdaja-1-resz.html
  - Bálványimádás a nemzeti átok forrása :
*
Ajánlott : Dr. W. Margies - Lelkigondozás és Istenfélelem
*
Fontos cikkek:  
 Petíció  aláírása :
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
179. Harc a hűségért, vagy győz a csábítás ?

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________

.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése