2018. július 23., hétfő

VÉGIDŐK MAGYARORSZÁGA - KRISZTUS ÁTSZÁRMAZOTT IGAZSÁGA

ANTIKRISZTUSI ÁLLAM FELERŐSÖDIK. ÖCSÉNYI MEGHÍVÓ ÉRTELMEZÉSE. HOGYAN TUD KRISZTUS IGAZSÁGA ÁTSZÁRMAZNI RÁM ???
* Az üzenet az alábbi 2 videón található. Felvétel készült : 2017.07.21.-én. (I.-II.)
1.rész : Végidők Magyarországa - (Elmaradt témák pótlása)
A videó 40:05 percnél említett leleplező tanulmány teljes terjedelemben az oldal alján, a tartalomjegyzék alatt olvasható el.
2.rész
"9 Nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: 10 Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; 11 Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. 12 Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. 13 Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: 14 De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekidőlve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnan felülről való elhívása jutalmára." (Fil. 3:9-14,)
* _________________________________________________________
Kapcsolódó cikkek:  
    -   Bálványimádás a nemzeti átok forrása

 Petíció  aláírása :
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
       -   Nyomtatható változatban :
Új egyházi törvény csapdája: 
_____________________________________________________________

Egy aktuális újságcikk :   A NER "keresztény" prostituáltjai
__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
179. Harc a hűségért, vagy győz a csábítás ?

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

„Ébredj Magyar”   Dr. Halász József felhívása a települések számára!

Sok nagyszerű előadás, koncert lesz az őcsényi „Ébredj Magyar!” Eljött az idő! rendezvényen, augusztus első öt napján.
Ezekkel szerves egységben csütörtökön (2-án) megalapozzuk a tényleges rendszerváltást, hogy a magyar nép egy új, örvendetesebb korszakba léphessen.
A „Nemzetállam Magyarországot a Nemzetállamok Szövetségének Európájában” c. ismeretátadással Dr. Halász József felvázolja, miként őrizheti meg hazánk és nemzetünk a függetlenségét, és miképpen biztosíthat az emberek számára a magyar értékek szerinti életet.
Pénteken és szombaton konkrét lépéseket lehet megbeszélni Dr. Halász József és a települések azon képviselői között, akik megkeresik őt, hogy a saját településükön (kerületükben) elindítsák a tényleges rendszerváltást. 
A beszélgetés alapját az a helyszínen nyomtatott anyag adja, amely a Szent Korona Értékrend néhány-százmillió elemes adatbázisából a településre vonatkozik, kijelölve azok természetes kapcsolatait.
Megbeszéljük, hogy a település földrajzi adottságai milyen lehetőségeket adnak a településen élők igényeinek kielégítésére a Szent Korona Értékrend iránymutatása és irányelvei szerint. Kialakul a település jövőbeli működésének irányvonala, vagyis egy Települési Törvény kerete, amely tartalmazza az egyes életfeltétel-csoportok igény – lehetőség viszonyát. Ez lesz az önellátás település- járás-, és megye- szintű összehangolásának alapja. 
A Települési Törvénykeret alapján lehet elkezdeni a településeken az egyes szakterületek (ember jellemzői, hivatás és szakma) részfeladatainak kidolgozását, ehhez részletes adatbázis-kivonatot készít augusztusban Dr. Halász József azoknak a településeknek az adataiból, amelyek Települési Törvénykerete Őcsényben elkészült. 
Konkrét cselekvésre hívja az embereket Dr. Halász József Őcsényben! Aki szeretné, hogy a települése (kerülete) minél előbb felzárkózzon az új társadalomhoz

A meghívó elemzése:
(A szó szoros értelmében ti is ébredjetek magyar keresztyének, mert különben az ördög becsap titeket , de nagyon !!!  - Íme a bizonyíték !!! )

1.)   Tétel és cél megfogalmazása

„megalapozzuk a tényleges rendszerváltást, hogy a magyar nép egy új, örvendetesebb korszakba léphessen.”

A rendezvény célja, hogy az előkészített jogi keretrendszert spirituális indokokkal alátámasztva legitimálják és népszerűsítsék az arra fogékonyak között. A rendszerváltás gyökeres változást és egy teljesen új ideológiai alapot hordoz magában. (Megjegyzés: Az „új, örvendetesebb korszakba lépés” bár megfogalmazásában kissé eltér, de jelentésében teljesen megegyezik a „Szép Új Világ” kifejezéssel. Ezen címen jelent meg 1931-ben Aldous Huxley regénye egy disztópikus jövőről, de Magyarországon csak 1982-ben adták ki. Az eredeti, angol nyelvű cím „Brave New World” (ejtsd: brév nyú vörld) jelentése nem teljesen egyezik meg a magyar fordítással, mivel az eredeti „merőben új világra” utal. A könyv egy genetikával és hipnózissal kordában tartott, kasztokba sorolt társadalom rémképét mutatja be (Erről a meghívóban még a későbbiekben lesz szó).)

Ezek után megnevezi azon személyeket, akik eme szép új világ felé hivatottak terelni az állampolgárokat.

a települések azon képviselői között, akik megkeresik őt, hogy a saját településükön (kerületükben) elindítsák a tényleges rendszerváltást.

Tehát, akik a változást kötelesek elindítani és azt minél hatékonyabban kivitelezni, maguk a választókerületekben megválasztott képviselők. Ez jelen esetben az illegitim módon hatalmat gyakorló FIDESZ képviselőket jelenti, bár a meghívás a többi párt képviselőit sem zárja el a rendezvény látogatásától.

Az utóbbi kijelentést és a „végső megoldás” sürgősségét a meghívó végén ismét nyomatékosítja.

Konkrét cselekvésre hívja az embereketAki szeretné, hogy a települése (kerülete) minél előbb felzárkózzon az új társadalomhoz…”

2.)  A megoldás leírás

miként őrizheti meg hazánk és nemzetünk a függetlenségét, és miképpen biztosíthat az emberek számára a magyar értékek szerinti életet.”

Az előadások és a rendezvény témája tehát egy olyan FIDESZ (és egyéb) képviselőknek célzott „továbbképzés”, ami a gyökeres ideológiai alapú rendszerváltást teszi lehetővé az ősi magyar értékek és hitvilág felhasználásával, ezzel lehetővé téve az Európától és a környező nemzetektől való elszakadást és egy belső zárt rendszer felépítését. (Megjegyzés: A Forint szisztematikus gyengítése hosszú távon a belkereskedelmet ösztönzi, ezzel egy szilárd belső gazdaságot hozva létre és megszüntetve az export/import szükségességét. Érdekes körülmény, hogy Lengyelországban is pontosan ugyan ez az eseményláncolat következett be az elmúlt hónapokban.)

a település földrajzi adottságai milyen lehetőségeket adnak a településen élők igényeinek kielégítésére a Szent Korona Értékrend iránymutatása és irányelvei szerint.

A megoldás tehát egy olyan gazdasági forma kialakítása, amely egészen önkormányzati szintre viszi le a döntéshozatalt. A települések egymáshoz képest a földrajzi adottságaik szerint más és más fő feladatokat kapnak majd, mindemellett az ott élők igényeit is kielégíti. Az igény ebben az esetben nem egyenlő a klasszikus gazdasági fogalommal, mivel a megfogalmazás alapján, az igény az ember egyes tárgyak, termékek, szolgáltatások iránti keresletének szellemi háttere, amit mindenki az általa megítélt jószágok hasznosságának maximalizálásával éri el. Ebben az esetben viszont az igényt csupán kielégíteni akarják, tehát a minimális szükségletek betöltéséről van szó. Az igényeket pedig egy ideológia szabályrendszerén keresztül kívánják kielégíteni, ami a szabad piac és a gondolati szabadság megsértéséhez vezet. 
A továbbiakban ennek a gazdasági rendszernek a mibenlétéről és működési elvéről ad tájékoztatást nagy vonalakban.
Kialakul a település jövőbeli működésének irányvonala, vagyis egy Települési Törvény kerete, amely tartalmazza az egyes életfeltétel-csoportok igény – lehetőség viszonyát. Ez lesz az önellátás település- járás-, és megye- szintű összehangolásának alapja. ”

A fentiek kijelentik, hogy a korábbiakban leírt Szent Korona Értékrendre épülő önellátó regionális gazdasági rendszert egy úgy nevezett Települési Törvény foganatosítaná, ami ezek szerint az új alaptörvénnyel teljesen szinkronban lenne, hiszen azonos elvekre épül. A területi gazdaságok az archív adatok alapján lennének besorolva tevékenységük szerint és városállami szinten különülnének el egymástól. Az önellátó területek minden az élethez szükséges alapfeltételt maguk biztosítanának és az egyes termelési körzetek munkáját úgy hangolnák össze, hogy azok kiegészítsék egymást (Például: Az Alföldön mezőgazdaságot végző kerületek elszeparálódnak ugyan szomszédaiktól, de az ott nem termelt alapanyagok, mint a fa és egyéb termékek a többi körzetből átszállításra kerülnének). Az önellátóság és a fogalmazási forma pedig egyfajta zártságot és tervszerűséget is feltételez. Ha a terület önellátó, miért kellene azt bárkinek is elhagynia?

Az összehangolás és tervszerűség csakis abban az esetben jöhet létre ilyen kis egységeknél ha az egész országra vonatkozólag kiszámítják az optimális termelés hatékonyságot, az elsüllyedt költségeket, a területek termelő kapacitását, ami természetesen magába foglalja a humán erőforrásokat. Az eltarthatóságot pontosan kell kiszámolni, hogy a területek csak a legszükségesebb esetben szoruljanak egymással való érintkezésre és a szeparáltság megmaradhasson. Oszd meg és uralkodj. Ha a körzetek nem tudnak még arról sem mi történik pár kilométerrel arrébb, sokkal irányíthatóbbá fognak válni.

A Települési Törvénykeret alapján lehet elkezdeni a településeken az egyes szakterületek (ember jellemzői, hivatás és szakma) részfeladatainak kidolgozását,…”

A legnehezebb ezek közül a humán erőforrások szétosztása, de a Települési Törvény valószínűleg erre is megoldást kínál, továbbra is a Szent Korona Értékrend felhasználásával. A körzetekben szükséges szakmailag releváns embereket a Törvény alapján osztják be az új feladatokba, de ez azt is magában foglalja, hogy a területek között szükségessé válik a munkaerő mozgatása, az emberek áttelepítése, hogy az optimális mennyiséghez juthassanak. A hivatásokat valószínűleg nem csak a szükséglet alapján kívánják beosztani, hanem a következő pontban foglalt, hatalmas archív adatmennyiség és az egyének származásának, akár spirituális hovatartozásának figyelembevételével. A mai világban bárkiből lehet bármi és a szó szoros értelmében ez jellemzi a leírtakat, mert ha az állam és a társadalom, de még inkább a Korona azt kívánja meg az orvosból lehet mezőgazdász, a pincérből mészáros, vagy a csőszerelőből akár párttitkár.

3.)  A jogalap és a megvalósíthatóság
a Szent Korona Értékrend néhány-százmillió elemes adatbázisából a településre vonatkozik, kijelölve azok természetes kapcsolatait.
A felvázolt gazdasági megoldások elfogadtatása jelenti a legnagyobb problémát. A jogalapot a Szent Korona Értékrend és az újonnan beiktatott alaptörvény biztosítja és az az adatbázis amire a meghívó hivatkozik. Feltételezhetően ez a hatalmas adattömeg tartalmazza az egyes települések teljes levezethető múltját, egymással való kapcsolatait. Ezen kívül magában kell, hogy foglalja a népesség nagy részének összetételére származására, múltjára vonatkozó demográfiai adatokat, ami lehetővé teszi, hogy a Törvény hatálya alatt a vonatkozó adatok alapján az adott illető ősi múltjára vonatkozóan tehessék meg a szükséges lépéseket és besorolásokat. Ezen „természetes kapcsolatok kijelölésével” egy olyan komplex hálózatot kapunk, ami a magyarság ősidejét használja fel sémaként egy modern, totális diktatúrájú, tervgazdasági társadalom felépítésénél.
ehhez részletes adatbázis-kivonatot készít augusztusban Dr. Halász József azoknak a településeknek az adataiból, amelyek Települési Törvénykerete Őcsényben elkészült.” 

Ezen meghívó alapján a beosztások és a társadalom újraépítéséhez szükséges tervek már készen állnak és a munkában Dr. Halász József is az írottak alapján jelentős szerepet vállalt, feltételezhetően sok más megnevezetlen egyénnel együtt. Az alkotmány, a terv és a törvény mind illegitim módon van jelen és az Európai Unió értékrendje alapján népellenes megmozdulásnak, az eredeti alkotmány alapján hazaárulásnak, az Egyesült Nemzetek Szövetségének elvei alapján pedig emberiség ellenes bűncselekménynek minősül, mivel megsértik az egyéni szabadságot, a szolgáltatások szabad mozgását, az áruk szabad mozgását, a tőke szabad mozgását, és a személyek szabad mozgását.

Kelt,  2018.07.14.
____________________________________________________________

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése