2018. július 4., szerda

BÁLVÁNYIMÁDÁS ELMÉLYÍTÉSE, - LÁZADÁS ISTEN ELLEN MAGYARORSZÁGON

TUDATOS FÉLREVEZETÉS ÉS ISTEN ELLENI LÁZADÁS ERŐSÖDÖTT MEG HAZÁNKBAN. AZ ŐSI MAGYARSÁGTUDATOT, ÉS A TUDATOS TÁRSADALOM LEPLE MÖGÉ REJTETT SÁMÁNI BÁLVÁNYIMÁDÁST ÁLLAMI ÉS TÖRVÉNYI SEGÍTSÉGGEL TERJESZTIK AZ ORSZÁGBAN, ERDÉLYBEN ÉS KÜLHONBAN. SÁTÁN CÉLJA, HOGY FELGYORSÍTSA ISTEN ÍTÉLETÉT ÉS BOSSZÚJÁT MAGYARORSZÁG ELLEN, HOGY MINÉL TÖBBEN ELKÁRHOZZANAK. ENNEK A VIDEÓÜZENETNEK AZ A CÉLJA, HOGY ISTENHEZ VALÓ MEGTÉRÉSRE ÉBRESSZEN. "ÉBREDJ MAGYAR!" A MEGTÉRÉSRE, ÉS NE A SÁMÁNI KULTUSZ KÖVETÉSÉRE, MERT SAJÁT VESZTEDBE ROHANSZ ! 
*   Felvétel készült 2018.06.30.-án.  (Előző rész  ITT  tekinthető meg )

Ámos próféta könyve 5. rész :
4 Engem keressetek, és éltek!  6 Keressétek az Urat, és éltek, különben rátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, aki megoltsa.
A jog kijátszása :
7 Akik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják10 Gyűlölik azt, aki feddőzik a kapuban, és utálják azt, aki feddhetetlenül beszél11 Annak okáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem laktok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából. 12 Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban14 Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok. 15 Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékainak.
Az Úr eljövendő napja :
16 Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utcán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra; 17 És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr. 18 Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való nektek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. 20 Nem sötétség lesz-e az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz
Az igaz Istentisztelet :
21 Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
22 Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nekem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
23 Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
24 Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.
*
Új egyházi törvény csapdája: 

Egy aktuális újságcikk :   A NER "keresztény" prostituáltjai
https://nepszava.us/bartus-laszlo-a-ner-kereszteny-prostitualtjai/
_______________________________________________________________________
 Petíció  aláírása :
       -   Nyomtatható változatban :
CM - Közlemény link:   Nyomtatható változatban
CM - Magyar nép kiáltványa link:  Nyomtatható változatban
https://drive.google.com/open?id=1HYeT9HYhRGYdDk6WDnzdZg2M9ZZFPkSi
___________________________________________________________________
Kapcsolódó cikkek:  
    -   Próféták felelőssége - Kígyó a gyülekezetben
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése