2018. április 10., kedd

BABILONI STRUKTÚRA ÉS AZ ALAPTÖRVÉNY - MEGTÉRÉS PARANCSA

AZ ALAPTÖRVÉNY A BABILONI RENDSZER REJTETT ESZKÖZE. A MAI GYÜLEKEZETEK A BABILONI BÁLVÁNYIMÁDÓ STRUKTÚRA RÉSZÉVÉ LETTEK ! MI AZ OKA, HOGY A GYÜLEKEZETEK- ÉS A VEZETŐK EZT NEM ISMERIK FEL, ÉS NEM AKARNAK MEGTÉRNI ?  JEREMIÁS PRÓFÉCIÁJA A MAI HELYZETRŐL SZÓL.

*                                          Felvétel készült 2018.04.07.-én

"Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenükhöz, mert paráznaság szelleme van közöttük, és nem ismerik az Urat. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot." (Hós. 5:4-5,)
*
"És lett, hogy az ő paráznaságának hírével megfertőztette a földet; mert kővel és fával paráználkodott. És mindez után sem tért vissza hozzám az ő hitszegő húga, a Júda, az ő szíve teljességével, hanem csak képmutatással, azt mondja az Úr. És mondta nekem az Úr: Igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hitszegő Júda." (Jer. 3:9-11,)
*
Jeremiás 23. rész:
"14 De a jeruzsálemi prófétákban is rútságot láttam: paráználkodnak és hazugságban járnak; sőt pártját fogják a gonoszoknak, annyira, hogy senki sem tér meg az ő gonoszságából; olyanok előttem mindnyájan, mint Szodoma, és a benne lakók, mint Gomorra. 15 Azért ezt mondja a Seregek Ura a próféták felől: Íme, én ürmöt adok enniük és mérget adok inniuk, mert a jeruzsálemi prófétáktól ment ki az istentelenség minden földre. 16 Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik nektek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. 17 Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem: Azt mondta az Úr: Békességetek lesz nektek és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár; ezt mondták: Nem jön ti rátok veszedelem! 18 Mert ki állt az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő igéjét? Ki figyelt az ő igéjére és hallotta azt? 19 Íme, az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul. 20 Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja és míg be nem teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét." 
*
Új egyházi törvény csapdája: 
http://denesotto.hu/2016/08/az-uj-egyhazi-torveny-csapdaja/
_______________________________________________________________________

Petíció  aláírása :
 ITT  :https://www.peticiok.com/ha_kereszteny_vagy_mondj_nemet_a_pogany_nemzeti_hitvallasra
    -   Bálványimádás a nemzeti átok forrása
http://soospeter.blogspot.hu/2012/04/balvanyimadas-nemzeti-atok-forrasa.html
*
Nyilatkozat az Alaptörvény közjogi érvényteleségéről :
http://soospeter.blogspot.hu/2012/01/figyelem-magyarorszag-alaptorvenye.html
___________________________________________________________________
Kapcsolódó cikkek:  
    -   Próféták felelőssége - Kígyó a gyülekezetben

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
179. Harc a hűségért, vagy győz a csábítás ?

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának fenntartásához)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása
___________________________________________________________________.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése