2017. december 5., kedd

IGAZ- ÉS HAMIS SZERETET, IGAZ- ÉS HAMIS EGYSÉG MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

VÉDELEM A HITETÉSTŐL ! A HITETÉS KORSZAKÁBAN ÉLÜNK. HAMIS ÖKUMENIKUS EGYSÉG A RÓMAI KATOLIKUS VALLÁSSAL, A HAMIS SZERETETET JELSZAVÁRA ÉPÜL, ÉS MEGTÉVESZTI A JÓHISZEMŰ HÍVŐK SZÁZMILLIÓIT. A KÍGYÓ ELHITETTE ÉVÁT IS, MOST PEDIG A PROTESTÁNS HÍVŐKET EJTI BŰNBE, ÉS TERELI A HALÁLBA. A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉLET-, HALÁL KÉRDÉSE !
*
Felvétel készült 2017.12.02.-án.

"Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket !" (Mt. 24:4,)
*
"Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől." (2.Kor. 11:4,)
*
"Mindazáltal a embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön?" (Luk. 18:8,)
*
"Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról." (Hós. 4:6,)
*
"Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítva meg a Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek." (1.Pét. 1:22,)
*
"Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk." (1.Ján. 5:2,)
*
"Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk." (1.Ján. 2:5,)
____________________________________________________________________

______________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának működéséhez)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit a szegények támogatására adományozott, hanem "kincse lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adomány is, aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik és örökre az övé marad!  Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz áldást a földön. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"
"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet Jászladányi Kirendeltsége
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása

Nemzetközi átutalás esetén :  
(A hozzászólás rovatban jelezze szándékát és e-mail címét, melyet nem teszünk közzé. A SWIFT- és IBAN kóddal ellátott számlaadatokat e-mailen megküldjük.)
Isten áldjon meg !
___________________________________________________________________
.