2017. augusztus 21., hétfő

USA NAPFOGYATKOZÁS MINT JEL - ÉS MÉGIS LAPOS A FÖLD ?

NAPFOGYATKOZÁS AZ USA-BAN  2017. 08. 21.-ÉN, MINT ÉGI JEL?
LEHETSÉGES-E, HOGY MÉGIS LAPOS A FÖLD ? - A TITKOS ELRAGADTATÁS KÖZEL VAN !
*
"És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, ..." (Luk. 21:25,)
*
"És mondta Isten: Legyenek világító testek az ég kiterjesztésén (kupoláján), hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek." (1.Móz. 1:14,)
*
Felvétel készült 2017.08.19.-én.  (2.rész)
___________________________________________________________________
"Így szól az Úr Isten, aki az egeket teremtette és kifeszítette; és kiterjesztette a földet, és az abban lévőket elterjesztette; aki szellemet ad a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak." (Ézs. 42:5,)
*
"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti a kupola (kiterjesztett erősség)." (Zsoltár 19:2,)
*
"Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, (kupolát) mint egy kárpitot."  (Zsoltár 104:2,)
*
"Vele együtt terjesztetted-e ki az eget, amely szilárd, mint az acéltükör?" (Jób 37:17,)
*
És mégis lapos a Föld ? 
A Biblia sehol nem beszél gömb alakú Földről, sem világűrről, de beszél kifeszített égboltozatról mint kupoláról, a Föld széléről, négy sarkáról, stb. - vagyis a bibliai világkép Föld központú, ahol a nap és a hold és a csillagok keringenek a lapos felszínű Föld felett, változó körpályán.
A napfogyatkozás (ami a Hold árnyéka a földön) nyugatról keleti irányú haladása is ékesen bizonyítja a bibliai világképet.
Ha a Föld gömb alakú lenne, és a tengelye körüli forgása miatt kelne a nap keleten és haladna nyugat felé, akkor a holdárnyéknak (amit napfogyatkozásnak nevezünk) csak keletről nyugati irányba lenne szabad haladnia. Nyugatról keleti irányba lehetetlen lenne. Már pedig az USA-t 1918.06.08.-án és 2017.08.21.-én átszelő napfogyatkozás nyugatról keleti irányba haladt, és ugyanez az irány látható minden más napfogyatkozás esetén is.
Előre bocsátom, hogy senkit nem akarok meggyőzni a lapos föld tényéről, (a Biblia igazáról,) csupán arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy alaposan gondolkodjon el ezen a kérdésen, megvizsgálva a szigorú tényeket, amelyek segítségével merje újra gondolni ezt a kérdést.
*
Forrásanyagok : A Biblia, és az alábbi linkek anyagai,
https://www.youtube.com/watch?v=0IeL1hEi13I
https://www.youtube.com/watch?v=BbEqe3mp4_4Az  RTL Fókusz  2017.08.04.-i adásában  1-6 perc közötti rész :______________________________________________________________________
Két fenevad és a Nagy parázna asszony (1.rész)  ITT  tekinthető meg
_____________________________________________________________

______________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________