2017. november 13., hétfő

DÖNTENED KELL: VATIKÁN, VAGY JÉZUS KRISZTUS ? (2.rész) - FELHÁZ HOL VAGY ?

2.rész - FIGYELMEZTETŐ KIÁLTÁS - HOVA AKARSZ TARTOZNI ? - TE DÖNTESZ : VATIKÁN HAMIS VILÁGVALLÁSA, VAGY JÉZUS HAMISÍTATLAN KÖVETÉSE ? A FELHÁZ MOZGALOMNAK IS SZÍNT KELL VALLANIA : A HAMIS-, VAGY A TISZTA OLDALON ÁLL-E !
*
Figyelmeztetés ! - "Szózat szól: Kiálts!" (Ézs. 40:6,)  1. rész  ITT  található 

Zsoltár  81. " 9 Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izrael, ha te meghallgatnál engem!  10 Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!  11 Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről: nyisd szét a te szád és betöltöm azt.  12 De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. 13 Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. 14 Oh, ha az én népem hallgatna rám, s Izrael az én utaimon járna! 15 Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. 16 Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökkévaló volna az ő idejük."
*
Hamis próféták:
"És hazugsággal gyógyítgatják az én népem lányának romlását, mondva: Békesség, békesség, és nincs békesség! Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek; de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak: ezért elesnek majd az elesőkkel; az ő megfenyíttetésük idején elhullanak, azt mondja az Úr." (Jer. 8:11-12,)
*
" Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jön, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek." (2.Kor. 11:2-4,)
___________________________________________________________________
Kapcsolódó cikkek:  
____________________________________________________________________
Két fenevad és a Nagy parázna asszony (1.rész)  ITT  tekinthető meg
______________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Támogatási lehetőség : 
(Krízis Misszió, valamint a "Hit és Hitvédelem" blog  szolgálatának működéséhez)  
*
Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy nem veszti el annak az értéknek a tulajdonjogát, amit vagyona jelent, ha azt a szegények támogatására adományozná, hanem: "kincsed lesz a Mennyben!". Tehát az övé marad örökre, csak mennyei, romolhatatlan kinccsé változik át.  A hitből való adományra is érvényes ez az alapelv. Aki Isten Országának a munkáját támogatja, örök értékűvé válik az adománya, és örökre az övé is marad! Nem veszíti el! Mivel Jézus azt mondta a Mk.9:41-ben és a Mt.10:41-ben hogy: "Mert aki innotok ad egy pohár vizet az én nevemben, mivelhogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát." és "Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;" - ezért hiszem, hogy aki egy ellenőrizhető és valós szolgálatot anyagilag is támogat, azt az Úr úgy tekinti, mintha ő maga is részt venne abban a szolgálatban, és annak a szolgálatnak a jutalmát ő is megkapja a mennyben, plusz a földön is számíthat Isten nagylelkűségére. Jézus ígérete valós és változhatatlan: "KINCSED LESZ A MENNYBEN !!!"

"Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják! Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is !" (Máté 6:20-21,)
Legyen "Az Úr jutalma számodra felette igen bőséges !" (1.Móz.15:1,)
*
Belföldi átutalás esetén : 
Bank neve                           :    3A Takarékszövetkezet Jászladányi Kirendeltsége
Számla tulajdonos neve      :    Krízis Jótékonysági Alapítvány
Számla szám                      :    69500170 - 11048424
Közlemény rovatba írandó  :    Krízis Misszió támogatása

Nemzetközi átutalás esetén :  
(A hozzászólás rovatban jelezze szándékát és e-mail címét, melyet nem teszünk közzé. A SWIFT- és IBAN kóddal ellátott számlaadatokat e-mailen megküldjük.)
Isten áldjon meg !
___________________________________________________________________
  Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése