2017. augusztus 1., kedd

BELÉPNI A MENNYEI ELHÍVÁSUNKBA - A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL FŐ ÜZENETE

MI AZ ÚR AKTUÁLIS ÜZENETE AZ Ő NÉPE SZÁMÁRA ? - MI A KULCSA AZ ÍGÉRETBE VETETT HIT-, ÉS BIZODALOM MEGTARTÁSÁNAK ? - KI LEHET AZ ÚR HÁZA ? - MELYEK A MENNYEI ELHÍVÁS FELTÉTELEI ? - A MEGHÁTRÁLÁS VÉGZETES VESZÉLYE !

"Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szavamat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." (Jel.  3:20,) 

*
"Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket !" (Zsid. 3:15,)
*

"Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk." (Zsid. 3:6,)

*

"Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő hústeste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek megvallását tántoríthatatlanul, mert  hű az, aki az ígéretet tette!" (Zsid. 10:-23,)

*

"Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk." (Zsid. 10:35-39,)
*
Felvétel készült 2017.07.29.-én.
_______________________________________________________________________

Két fenevad és a Nagy parázna asszony (1.rész)  ITT  tekinthető meg
_____________________________________________________________

______________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése