2017. július 24., hétfő

MENNYEI ELHÍVÁS RÉSZESEI - MA, HA AZ Ő SZAVÁT HALLJÁTOK, ...

FELTÉTELES AZ ÍGÉRET : "AZ ÚR HÁZA VAGYUNK,  HA .... !" ....
MI A MENNYEI ELHÍVÁSUNK ? - ÉS MI A FELTÉTELE ?
MI A SZENTEK SZENTJÉBE VEZETŐ ÚT ? - KI JUTHAT BE ODA ?
*
"Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi megvallásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra," (Zsid. 3:1,)
*
"Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk.  E mondás szerint: Ma ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!" (Zsid. 3:6, 15,)
*
"A békesség Istene pedig, Aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust," (Zsid. 13:20,)
*
"Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő hústeste által, s lévén nagy papunk az Isten háza felett: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek megvallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett," (Zsid. 10:19-23,)
*
"Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására." (Fil. 3:10-11,)
*
"Társ örökösei vagyunk Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg." (Róm. 8:17,)
*
Felvétel készült 2017.07.22.-én.
__________________________________________________________________
Két fenevad és a Nagy parázna asszony (1.rész)  ITT  tekinthető meg
_____________________________________________________________

______________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 












159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?





__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)










___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 





Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése