2017. június 9., péntek

KIÁLTÓ SZÓ - JÉZUS ZÖRGETŐ AJÁNLATA !

AZ IDŐ TÚL RÖVID : JÉZUS ZÖRGETŐ AJÁNLATA A MAI GYÜLEKEZET SZÁMÁRA
*
"Egy szó kiált : A pusztában készítsétek az Úr útját !" (Ézs. 40:3,)
*
"Az ajtó előtt állok és zörgetek! Aki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem!" (Jel. 3:20,)
*
Jézus zörgető ajánlatot tesz az utolsó idők  "Laodíceai gyülekezet" állapotában lévő hívők számára. Jézus üzen a megelégedett, magát gazdagnak és jónak tartó gyülekezeteknek, akik úgy érzik mindenük megvan, (gazdagság, jólét, karizmák, hírnév, hatalom, dicsőség, aranypor, mindenféle megnyilvánulások,) akik komolyan úgy gondolják semmire nincs szükségük, és ők a legjobb gyülekezet, Jézus tehát azt üzeni, hogy Ő szegénynek, nyomorultnak, nyavalyásnak, vaknak és meztelennek látja őket. Felszólít megtérésre, hogy vegyenek Jézustól "tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, és szemgyógyító írt", hogy lássanak, hogy ne legyenek meztelenek, és igazán, mennyei értelemben véve gazdagokká váljanak. Ennek elérésére tesz Jézus egy azonnali, zörgető ajánlatot.  Felajánlja Jézus ennek a gyülekezetnek, pontosabban azoknak az egyéni hívőknek, "akiknek van füle a hallásra és hallja mit mond az Szent Szellem a gyülekezeteknek",  ugyanazt az Úrvacsorai Közösséget személyesen mindenkinek, amit a tanítványainak adott át az Ő halála előtti estén. Jézus tehát mindenkinek üzen, hogy ott áll az ő ajtaja előtt, és várja a döntést: Akar-e valaki is Ővele-, az Ő szenvedésével-, az Ő halálával-, azok belső igazságtartalmával naponta személyesen azonosulni ? Vele lenni naponta úgy, ahogy Pál apostol írja : "Megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hogy hasonlóvá legyek az Ő halálához, ... " (Fil. 3:10-12,) - "Menjünk ki Őhozzá a táboron kívülre, az Ő gyalázatát (szenvedéseit) hordozván." (Zsid. 13:13,) Jézus felajánlja, hogy az Őbenne lakozó minden igazságot és jogot, amit halálával beteljesített és megszerzett, átadja mindazoknak, akik készek Ővele azonosulni az Ő szenvedésével és halálával, amelyet az Úrvacsorai közösségben adott át a tanítványainak.  Az Ő igazsága az a gazdagság, az a fehér ruha és kijelentéseket hordozó szemgyógyító ír, amit mindazoknak átad, akik Őreá éhesek és szomjasak, akik Őhozzá jönnek, és nem csak a keresztyén programok, konferenciák után rohannak. Jézus ezért is mondta : "aki énhozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha !" (Jn. 6:35,)  Aki győz, annak pedig Jézus megígéri, hogy : "ülni fog Velem az Én Királyi székemben !"Felvétel készült 2017.06.03.-án.

___________________________________________________________________


_____________________________________________________________

 Messiás visszajövetele 4./4.rész  ITT  tekinthető meg
______________________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése