2017. június 12., hétfő

KÉT VÉGZETES CSAPDA (1.rész) - MAI HAMIS PRÓFÉTÁK FELISMERÉSE

A HITETÉS KORA  -  ÖKUMENÉ  -  ÖRDÖG AZ EGYHÁZBAN,
HILLSONG  -  "EZ AZ A NAP" Tűz koncertje,
JÉZUS MONDJA : "GYÜMÖLCSEIRŐL ISMERITEK MEG ŐKET !"
*
Bibliai alapelvek és elemzés korunk hazai és nemzetközi példái alapján
"Ez az a nap - 2017,  Tűz koncert":  Ökumenia csapdája, és a világ csapdája.
Hillsong sátánimádása. Hamis próféták gyümölcseinek felismerése a 2.Tim.3: 5, 9, 10-13 alapján.
*
"Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket." (Mt. 7:15-16,)
*
"Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek, ....  De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognakA gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítve és eltévelyedve." (2.Tim. 3: 10-13,)
*
"Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek nektek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és lányaimmá, azt mondja a mindenható Úr." (2.Korint. 6:14.18,)
Felvétel készült 2017.06.10.-én.

Folytatás  (2.rész)   ITT   tekinthető meg.
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Messiás visszajövetele 4./4.rész  ITT  tekinthető meg
______________________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________
                                               Az üzenetben használt jegyzet :
A videón bemutatott fotókból válogatás a lap alján található, 
kiegészítve további  fotó dokumentumokkal.
__________________________________________________________________

Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
                                      Válogatás  videón bemutatott fotókból :
Joyce Mayer :Hillsong  :


Ez az a nap 2017 . Tűz koncert :
Évi 5 millió dollár feletti éves jövedelemmel rendelkező TOP 15 hamis próféta az USA-ban:
Forrás : https://www.youtube.com/watch?v=SWOcf_7K6i8

(Vigyázz, lehetséges, hogy sokkolni fog !)

2.Tim.3:10-12 alapján a gyümölcs amiről felismerhetők a hamis próféták, az alábbiak :

    -  Milyen az életmódja ? (átlagos ?, - vagy fényűző ? )
    -  Hol gyűjti a kincseit ? - a földön, vagy a mennyben ? (Mt. 6:19-21,)
    -  Szenved-e üldöztetést Jézusért és a tiszta evangéliumért ?
    -  Milyen a szándéka ? - hírnév ?, elismertség ?,gazdagság ?, hatalom ?, 
    -  Milyen tanítást képvisel ? (hamis, téves, vagy tiszta-e az Ígéből vett üzenete ?
    -  Szeretet, vagyis az önfeláldozó szeretet jellemző-e rá, vagy a kapzsiság ?
    -  stb.

_____________________________________________________________________
"De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal." (1.Tim. 6:6-10,)
*
"Kiknél megvan az istenfélelem (kegyesség) látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. ... megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. ... A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén." (2.Tim. 3: 6, 8, 13,)
*
"De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. ....  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak."  (2.Tim. 3: 10-12, 14-15,)
______________________________________________________________________
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése