2017. június 20., kedd

KÉT VÉGZETES CSAPDA (2.rész) - ÖKUMENÉ HÁTTERE - HAMIS PRÓFÉTÁK

AZ ÖKUMENÉ EREDETE ÉS REKATOLIZÁCIÓS SZEREPE A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI GYAKORLATBAN - HAMIS PRÓFÉTÁK FELISMERÉSE - A NEMZETI HITVALLÁS VÉGZETES CSAPDÁJA.
*
A hazai gyülekezetek a pogány, bálványimádó Nemzeti Hitvallás csapdájában.  Magyarországi gyülekezeti és egyházügyi helyzet áttekintése az Új Egyházi törvény tükrében.  "Fussatok ki belőle én népem!" (Jel. 18:4,) 
*
"Igyekezvén megtartani a Szentszellem egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a Szellem, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja,..." (Ef. 4:3-6,)
*
"Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Vagy haragra ingereljük az Urat? ..." (1.Kor. 10:20-22,) 
*
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;  Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.  Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is." (Mt. 6:19-21,)
*
Felvétel készült 2017.06.17.-én.          Az  (1.rész)    ITT    tekinthető meg.

 _________________________________________________________________________
Két fenevad és a Nagy parázna asszony (1.rész)  ITT  tekinthető meg.
_____________________________________________________________

 Messiás visszajövetele 4./4.rész  ITT  tekinthető meg
______________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________
                                               Az üzenetben használt jegyzet :
A videón bemutatott fotókból válogatás a lap alján található.
__________________________________________________________________

Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
                                      Válogatás  videón bemutatott fotókból :
Imádság Háza konferencia meghívó oldal képeiből - (közösség a misével és oltári szentséggel,)


További ismertebb hamis próféták Afrikából és az USA-ból :

Chris pastor (Dél-Afrika)TB. Joshua - Nigéria (Afrika)

Andrew Wommack  - (USA, a hamis kegyelem doktrína oszlopos képviselője.) Rick Joyner - (USA) 

Todd Bentley - (USA) Todd White - (USA, sajnos jóhiszemű tudatlanságból szellemi közösségre lépett a Római Katolikus egyházzal. a katolikus egyház hitehagyásával és eretnekségeivel is.) Évi 5 millió dollár feletti éves jövedelemmel rendelkező TOP 15 hamis próféta az USA-ban:
Forrás : https://www.youtube.com/watch?v=SWOcf_7K6i8

(Vigyázz, lehetséges, hogy sokkolni fog !)

2.Tim.3:10-12, és  a  Mt. 6:19-21, alapján a gyümölcs amiről felismerhetők a hamis próféták, az alábbiak :

    -  Milyen az életmódja ? (átlagos ?, - vagy fényűző ? - földi kincsek gyűjtése ? )
    -  Hol gyűjti a kincseit ? - a földön, vagy a mennyben ?
    -  Szenved-e üldöztetést Jézusért és a tiszta evangéliumért ?
    -  Milyen a szándéka ? - hírnév ?, elismertség ?,gazdagság ?, hatalom ?, 
    -  Milyen tanítást képvisel ? (hamis, téves, vagy tiszta-e az Ígéből vett üzenete ?
    -  Szeretet, vagyis az önfeláldozó szeretet jellemző-e rá, vagy a kapzsiság ?
    -  stb._____________________________________________________________________
"De valóban nagy nyereség az Istenfélelemmegelégedéssel; Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.Akik pedig meg akarnak gazdagodnikísértésbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal." (1.Tim. 6:6-10,)
*
"Kiknél megvan az istenfélelem (kegyesség) látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. ... megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. ... A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén." (2.Tim. 3: 6, 8, 13,)
*
"De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. ....  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak."  (2.Tim. 3: 10-12, 14-15,)
______________________________________________________________________Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése