2017. május 15., hétfő

AZ UTOLSÓ 7 ÉV KEZDETÉNEK FELTÉTELEI - ÖSSZEFOGLALÁS

-  AZ ELSŐ ELRAGADTATÁS UTÁNI ESEMÉNYEK,
-  PRÓFÉTAI JELEK A VILÁGPOLITIKÁBAN,
-  USA KIRAJZOLJA A MÁSODIK FENEVAD KÉPÉT,
- JELENÉSEK KÖNYVÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA,
*
"Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, a kinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány; És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult." (Jel.13:11-12,)
*
Afelől nincs kétség, hogy az első fenevad (tengerből feljövő fenevad) 14 ismertető jele egyedül a Vatikán államra és a hátán ülő parázna katolicizmusra (hamis egyház)értelmezhető. A Vatikán és a Pápa az a fenevad, akire vonatkozóan egyszerre mind a 14  bibliai ismérv teljesül. Arról is esett szó, hogy a "Fenevad" kifejezés egyszerre jelöl intézményt és személyt, az intézmény vezetőjét, tehát jelent  birodalmat, (államhatalmat, államiságot) és annak vezetőjét, a személyt is. A Vatikán hatalma globális, a népekre-, nyelvekre-, és nemzetekre épül, vagyis határokon átívelő, és a katolicizmus kemény vallási intézményi rendszere tartja fenn, mint egyszerre államisággal- és vallási szervezettel rendelkező intézményt. Ő jelenti majd az egységes világvallás alapját, vezető- és összetartó erejét, mivel minden vallás bálványimádását már magába integrálta az elmúlt 1700 év folyamán. 
A földből feljövő fenevad pedig lokális birodalomra utaló hatalmi szerepet jelöl, ami (aki) az első fenevad globális hatalmát felhasználva jut globális uralomra, ezért udvarol az első fenevadnak, és imádtatja őt az egész világgal, (Ld. Jel.13:11-18,) majd később, az utolsó 7 év felén magához is ragadja a globális vallási imádatot, és ezzel a világhatalmat. A legfrissebb világpolitikai események tükrében az kezd kirajzolódni, hogy ebbe a második fenevadra illő szerepbe kezd beilleszkedni az USA. Az új elnök (Donald Trump, aki sokszor kinyilatkoztatta, hogy szereti Rómát, vagyis a pápaságnak hódol) néhány nap múlva (május 26.-án)  Rómába utazik Ferenc Pápához. A legfrissebb hírek szerint azzal a szándékkal érkezik Rómába, hogy javaslatot tegyen az egységes világvallás létrehozására, és felkérje a pápát ennek vezetésére. Természetesen az indoklás a világ közvéleménye felé az, hogy a világbéke érdekében erre lenne szükség. Az egységes világvallás segítségével a vallási eredetű terror- és bűncselekmények és háborúk megszűnének, (iszlám - zsidó, iszlám - keresztény ellentét, ISIS, stb.) vagyis a béke és a biztonság elve megvalósulhatna a világ népei számára. Ez nagyon szép és hihető hazugság, ráadásul igaznak is tűnik a világ- és a hamis- és alvó keresztények számára. Az USA tehát olyan (a békére irányuló) javaslattal rukkol elő a pápa felé elsőként, ami a "Bárány" szerepébe öltözteti őt a világ- és hamis keresztények előtt, de az éber keresztények (akik kijöttek a hamis egyházak szellemi uralma alól, "vigyáztak", és nem hagyták magukat becsapni hamis tanításokkal és hamis próféciákkal) meghallják és felismerik, hogy ez a "Bárány" külsejű fenevad  "úgy szól mint a sárkány." (Jel.13:11-12,)
Jézus mondta : "Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok mikor jön el az az idő!" (Mk.13:33,)
*
Felvétel készült 2017.05.13.-án.
________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Messiás visszajövetele 4./4.rész  ITT  tekinthető meg
______________________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje 


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája


__________________________________________________________________
                                               Az üzenetben használt jegyzet :


__________________________________________________________________

Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
__________________________________________________________________

(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése