2017. március 20., hétfő

KÉT FENEVAD ÉS A NAGY PARÁZNA ASSZONY (2.rész)

"LÁTTAM EGY FENEVADAT FELJÖNNI A TENGERBŐL," (Jel.13:1,)
"LÁTTAM  MÁS  FENEVADAT FELJÖNNI A FÖLDBŐL," (Jel.13:11,)
"LÁTTAM EGY ASSZONYT ÜLNI EGY VERES FENEVADON," (Jel.17:3,)

"És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain." (Jel.17:18,)
*
A tengerből feljövő fenevad 14 ismertető jele :
  1./  Tengerből emelkedik ki, (Jel.13:1,  17:15,)
  2./  Négy vadállatot egyesít, a Dán.7.-ből, (Jel.13:2,)
  3./  Sárkány (az ördög) adja a hatalmát és erejét, (Jel.13:2,)
  4./  Halálos sebet kap, de meggyógyul, (Jel.13:3,)
  5./  Imádják és követik a föld lakosai, (Jel.13:5-8,)
  6./  Káromlást szól, fején a káromlás nevei, (Jel.13:1, 5-6,)
  7./  Megadatott neki, hogy legyőzze a szenteket, (Jel.13:7, 11:7,)
  8./  42 hónapig kap hatalmat, (Jel.13:5,)
  9./  Homlokára van írva: TITOK, a paráznák anyja, (Jel.17:5,)
10./  Rejtett, titkos száma van, és ez a 666, (Jel.13:18,)
11./  Párduc a természete, (Jel.13:2,)
12./  Aranypohár van kezében, bíbor, skarlát öltözet, (Jel.17:4,)
13./  Paráznák és a föld utálatosságainak anyja, (Jel.17:5,)
14./  Hét feje és tíz szarva van, (Jel.13:1, 17:3, 9, 12, 16,)
*
Már a nagy reformátorok is felismerték, hogy a fenevad az a szervezet és vezető lehet csak, amelyik ezt a 14 ismertető jelet egyszerre hordozza magán. Ez pedig egyedül a Római Katolikus egyház, (Vatikán) és annak feje, a pápa. A Jel.17:15-ben található a magyarázat arra, hogy mit jelent a tenger "a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek." Csak egy ilyen - határokon átívelő, népek-, nyelvek-, sokaságokból kinövő - egyház van a világon (amely egyszerre államszervezetként is működik), ez pedig a Római Katolikus egyház, ami egyben a Vatikán államot is jelenti. Vagyis a fenevad szerepét a pápaság és a Vatikán állam tölti be, amely az 1540-ben, az ellenreformáció titkos szándékával alapított Jezsuita rend által vezetett titkos (csak a titkosan beavatottak részére sátánt imádó) szervezetek, társaságok által irányított bankrendszer segítségével, beépülve a világ politikai-, gazdasági-, tudományos-, oktatási-, kulturális-, egészségügyi- és média rendszerébe, azt a titkos anyagi korrupció segítségével egységesen irányítva, birtokolja a határokon átívelő, a világ döntő többségét irányító politikai, gazdasági hatalmat, kirobbantva világ- és lokális válságokat, háborúkat, forradalmakat, az ördög pusztító céljai szerint, az emberiség félrevezetése és becsapása által, az emberek pusztítása és lelkének elvesztése érdekében. Ez maga a "tengerből feljövő fenevad," élén a pápával.  A pápa az egységes világvallás létrehozásán dolgozik, amelynek vezetőjévé is válik. Tehát ő jelenleg a világ spirituális vezetője, mint a "tengerből feljövő fenevad".
*
Használt forrás: Biblia
Használt fotók forrása: 1.) Saját kutatási anyagok, 2.) Dr. Walter J. Veith professzor - Titkos társaságok c. előadása,  3.) Sebastian Matula - Luther és a protestantizmus halála c. előadása. 4.) Egyéb Youtube videók,
*
Felvétel készült 2017.03.11.-én.
Két fenevad és a nagy parázna asszony (1.rész)  ITT  tekinthető meg.
______________________________________________________________________________
_________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája

 71. "Ímhol jő a Vőlegény !" - A kiáltás neked szól ! - Van-e olajod ?

_____________________________________________________________________
                                                  Az üzenetben használt jegyzet : 
                                                                      1.
2.


                                  Az előadásban használt néhány fotó:
Ferenc pápa az USA Kongresszusban
Ferenc pápa és Obama az USA elnöke
Ferenc pápa az Európai Unió Parlamentjében
Ferenc pápa az Európai Unió vezetőinek társaágában
Ferenc pápa Jeruzsálemben a szikla mecset előtt Iszlám vezetők társaságában
Ferenc pápa Mahmud Abbasz (Palesztín) és Simon Perez (Izrael) vezetők társaságában
Ferenc pápa egy püspökkel együtt nyilvánosan sátáni kézjelet mutat
                     XVI. Benedek pápa nyilvánosan, mindkét kezével sátáni kézjelet mutat

Ferenc pápa és a keleti ortodox egyházvezető, Kirill pátriárka kiegyezése
II.János-Pál pápa megcsókolja a Koránt, az iszlám vallás "szent" könyvétBeni Hinn sátáni kézjelzése
Joel Osteen nyilatkozik Ferenc pápáról

Joel Osteen nyilatkozik Ferenc pápáról_________________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése