2017. január 24., kedd

MESSIÁS VISSZAJÖVETELE (2./2.rész) - AZ ELRAGADTATÁS FELTÉTELEI

JÉZUS LESZÖGEZI AZ ELSŐ FELTÁMADÁS ÉS AZ ELRAGADTATÁS FELTÉTELEIT. 
(Jn.6: 40, 44-45, 53-58, 62-67,)
*
Pál apostol is felsorolja a feltámadási jog megszerzésének folyamatát. (Fil.3: 10-12,;  2.Kor.4: 8-11, 14,)
*
Jézus példázatosan magát az "Élet kenyerének", és "Mennyből alászállt kenyérnek" nevezte, ami egyszerre több dologra is utal. Először, hogy Őt naponta "enni és inni" kell, mint a földi kenyeret és italt, vagyis az Ővele való napi Úrvacsorai imádó közösségre van szükségünk, mert Őbenne van az örök élet joga és ezáltal a feltámadás joga is. Ezért mondja az 55. versben, hogy az "Ő hústeste valódi étel és az Ő vére valódi ital", vagyis csak Őbenne van, és Őtőle vehető át az első feltámadáshoz szükséges feltámadási jog. Éppen erre utal a Jn.11:25-26 versekben is, amikor azt mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet".  Másodszor:  az Örök élet valósága (az üdvösség mellett) külön jogként tartalmazza a feltámadáshoz való kegyelmi jogot is, ami nem azonos az üdvösség kegyelmi jogával. A feltámadás viszont elválaszthatatlanul össze van kapcsolva az elragadtatással, (Jn.6:62, 1.Kor.15,) ugyanis akik megdicsőült testben támadnak fel, azoknak a mennyei világba való felemelése is szükséges. Ezt nevezzük elragadtatásnak, amikor Jézus eljön a felhőkben a levegőégig, és elviszi az Övéit. Harmadszor: Jézus a Jn.6:27-71 versekben egyértelműen leszögezi, hogy az első feltámadás joga csak Őtőle vehető át. Aki nem jön Őhozzá, és nem eszi az Ő testét, és nem issza az Ő Vérét, (Jn.6:53,) annak nincs élete, vagyis nem juthat hozzá ahhoz az Örök élethez, amelyben a feltámadás joga is benne van. Aki viszont eszi az Ő hústestét és issza az Ő Vérét, (Jn.6:54,) annak Örök élete van, és Jézus feltámasztja azt az utolsó napon, mert (az üdvösségen túlmenően) az a hívő megszerezte az első feltámadáshoz való jogot is, ami egyedül csak Jézus Krisztusban, Isten Fiában van, Őbelőle vehető át.  Erről beszél János apostol is: "De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet." (1.Ján.5:20,)
*
Felvétel készült 2017.01.21.-én.
Messiás visszajövetele  1. rész  ITT  tekinthető meg.
________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

_____________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
                                                                     2.
_________________________________________________________________________________

Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése