2017. január 1., vasárnap

A 144 EZER ELPECSÉTELT JELENTÉSE ÉS SZOLGÁLATA

ŐK A JÁKOB NEMZETSÉGÉBŐL VALÓK, SZÁJUKBAN NINCS ÁLNOKSÁG, SZÜZEK, ISTEN ELŐTT FEDDHETETLENEK, KÖVETIK A BÁRÁNYT, ISTENI PECSÉT VÉDI ŐKET.
*
Jelenések könyve 7. rész : "1 Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. 2 És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje; és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, 3 Ezt mondva: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. 4 És hallottam a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. 5 A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt volt; a Rúben nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; 6 Az Áser nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Nafthali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; 7 A Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; 8 A Zebulon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt."
 
Felvétel készült 2016.12.10.-én.
__________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

_____________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése