2016. december 29., csütörtök

PECSÉTEK FELNYITÁSA - A NÉGY LOVAS JELENTÉSE ÉS IDEJE

JELENÉSEK KÖNYVE  6.  RÉSZ  ELEMZŐ  MAGYARÁZATA
1.- 2.- 3.- 4. PECSÉT = FEHÉR LÓ, VÖRÖS LÓ, FEKETE LÓ, TARKA LÓ,
5. PECSÉT = MÁRTÍROK A MENNYBEN, 
6. PECSÉT = VILÁGKORSZAKOT LEZÁRÓ UTOLSÓ CSAPÁSOK, A BÁRÁNY HARAGJA ÉS DICSŐSÉGES VISSZAJÖVETELE.

-------------
Jelenések könyve  6. rész  -  Az első hat pecsét :
1 És láttam, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy élőlény közül egy mondta, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd. 2 És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt; és adatott neki korona; és kijöjjön győzve, és hogy győzzön. 3 És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második élőlény ezt mondta: Jöjj és lásd. 4 És előjött egy másik, vörös ló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adatott annak egy nagy kard. 5 És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta: Jöjj és lásd. láttam azért, és íme egy fekete ló; és annak, aki azon ült, egy mérleg volt kezében. 6 És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta: A búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajat ne bántsd. 7 És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény szavát, amely ezt mondta: Jöjj és lásd. 8 És láttam, és íme egy fakó színű ló; és aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol követte azt; és adatott azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által. 9 És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. 10 És kiáltottak nagy szóval, mondva: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? 11 Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák; és mondták nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjukfiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. 12 Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lett, és a nap feketévé lett mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér; 13 És az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. 14 És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttatott. 15 És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; 16 És mondták a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi ránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjától: 17 Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?
*
Felvétel készült 2016.12.03.-án.
_________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

_____________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 

_____________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése