2016. december 19., hétfő

LAODÍCEA - AZ ÖNTELT, BÜSZKE, DE A RÚT, VAK ÉS SZEGÉNY GYÜLEKEZET

JÉZUS ÜZENETE A MAI GYÜLEKEZETEKHEZ
*
"A Laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttasson ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írrel kend meg a te szemeidet, hogy láss. A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. A ki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe Üljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében. A kinek van füle, hallja, mit mond a Szent Szellem a gyülekezeteknek." (Jel.3:14-22,)
Amint azt az előbbi gyülekezeteknél már láthattuk, Jézus az első apostoli idők gyülekezeti mintájához méri a gyülekezeteket. Csak a szmirnai- és a filadelfiai gyülekezet volt elfogadható Jézus számára. A filadelfiai testvéri szeretet, Jézus nevéhez és beszédéhez való töretlen hűség és egyenesség, ami az Isten iránti első szeretetből, Jézussal való napi személyes kapcsolatból táplálkozott, a laodíceai gyülekezetnél már nem volt megtalálható. Ők langyossá váltak, bejött a szellemi gőg, a magas szellemi ismeretek és anyagi gazdagság miatti büszkeség, felfuvalkodottság, más hívők lenézése, ami törvényszerűen szellemi vakságot eredményez. A vakság pedig torz, öncsaló önértékeléshez vezet. Ez az oka annak, hogy az a lodíceai gyülekezet, aki Isten szemében nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és mezítelen, az saját magát gazdagnak látja és azt hiszi, semmire nincs szüksége. Micsoda ellentét feszül tehát az Isten értékelése és a hívők önértékelése között ! De az Úr  kegyelme és szeretete óriási, ezért Laodíceának a legnagyobb ajánlatot és ígéretet teszi arra az esetre, ha meghallja az ajtó előtt álló és zörgető Jézus szavát, aki vacsorai közösséget ajánl fel"Veled vacsorálok és te énvelem". Vagyis ugyanazt az Úrvacsorai közösséget kínálja fel Jézus a mélyre süllyedt  laodíceaiaknak, amit a tanítványaival fogyasztott el a halála előtti nap estéjén. Ezt a személyes, imádó Úrvacsorai közösséget gyakorolták pünkösd napjától kezdve az apostoli házigyülekezetekben minden nap. Így lettek a friss megtérők belevezetve az Úr Jézussal való napi személyes imádó közösségbe, ebbe az életvitelbe, és így váltak a hívők Jézus személyes tanítványaivá, és nem csak passzív (vagy aktív) felekezeti tagokká, akiknek van ugyan elméleti ismeretük és elméleti hitük, de Istennel való cselekvő közösség nélkül. Jézus tehát felajánlja a vele való napi személyes közösséget a mai gyülekezetek híveinek, hogy aki hajlandó megváltoztatni élete fontossági sorrendjét, és akar Jézussal naponta személyes imádó- és Úrvacsorai közösségben lenni, - "vagyis megnyitja az ajtót", - azt Jézus fel tudja készíteni az elragadtatásra. Arra, hogy győztes legyen, és "Jézussal ülhessen az Ő királyi székében", vagyis kapni tud Jézustól mennyei "gazdagságot", mennyei "fehér ruhát" és mennyei látáshoz szükséges "szemgyógyító írt".  "A kinek van füle, hallja, mit mond a Szent Szellem a gyülekezeteknek."
Felvétel készült 2016.11.12.-én.
______________________________________________________________________
Mi az igazi gazdagság ?  Jézus zörget !  -  Leszögezett igazságok !
MIT JELENT: "ISTENTŐL TANÍTOTTAK LESZNEK" ?
ÚT A FELISMERÉSTŐL  A  MEGISMERÉSIG.
"Nem tanítja többé senki a felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, ...." (Jer.31:34,)  "Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott és tanult, én hozzám jön." (Jn.6:45,)
______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)
159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése