2016. november 21., hétfő

THIATIRA - A JEZABELI, PARÁZNA, BÁLVÁNYIMÁDÓ GYÜLEKEZET

JÉZUS SZEMEI MINT A TŰZLÁNG, LÁBAI MINT AZ IZZÓ FÉNYŰ ÉRC !
A  LEGMÉLYEBB  BŰNÖKBE  SÜLLYEDT  GYÜLEKEZET
*
"A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez: Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded annak az asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindegyikőtöknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Nektek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a Sátán mélységeit, amint ők nevezik: nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amiképpen én is vettem az én Atyámtól: És adom annak a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek.
(Jel.2:18-29,)
Mint látjuk, a Jelenések könyvében szereplő gyülekezetek egyben prófétai előképek is. Prófétai módon előre vetítik a következő korok gyülekezeteinek szellemi állapotát. Thiatíra a legmélyebb bűnökbe süllyedt gyülekezet. A Thiatira által előre vetített egyházkorszakban már nem csak a pergámumi világiasság, a Bálám tanításából eredő paráznaság és a Nikolaiták tanítása volt jelen, hanem ez a bűn tovább fokozódott a Jezabel tanításával. Itt Jézus az ószövetségi Jezabelre jellemző cselekedeteket és szellemi állapotot leplezi le a gyülekezetben. Itt nem csak a hittől való elhajlás látható, mint Pergámumnál. Itt már a hittől való elszakadásról van szó. Jézabel elhitette Izraelt, hogy pogány bálvány isteneket imádjon (Baált és Aserát) és ezeket a bálványokat fel is állították Izraelben. Ez történt a Jézus Nevét valló katolikus egyházban is. Megteltek a templomok  bálványokkal, melyeket bibliai szentek neveire kereszteltek át, majd később Biblián kívüli embereket is szentté avattak, és azok neveire is átkeresztelték az újabb és újabb bálványokat. A Mária imádat köntösében bevezették az Anya isten imádatot is. Mivel mindez a Biblia alapján nem volt alátámasztható, az egyház saját tanokat dolgozott ki, és a Biblia szövegét is igyekezett hamisítani saját érdekei szerint. A Mária kultusz egyházi dogmája mellett még sok más egyház dogmát is szentesítettek a pápák. Ezeket a dogmákat egyenértékűvé tették a Bibliával. Ezzel az egyház tanítását Isten tanításával azonosították, vagyis spirituális (prófétai) eredetet adtak a dogmáknak, és ezt a hazugságot elhitették a néppel. Jézus ezért kifogásolja olyan határozottan, hogy "megengeded Jézabelnek, aki prófétának mondja magát, hogy tanítson". De Jézabel sajnos nem csak a pogány isteneket hozta be az egyházba, hanem az üldöző- és gyilkos természetét is, amellyel a prófétákat üldözte és megölte Izraelben. Ezt a jezabeli szellemiséget folytatva, a római katolikus egyház az inkvizíció 605 éve során 60 millió embert ölt meg, ekiknek legalább 90%-a hithű keresztény volt, akik nem voltak hajlandóak az egyház bálványait imádni, ezért eretneknek bélyegezték őket, kínzással kényszerítették hitük megtagadására. Ha ezt nem tették meg, mágián elégették, vagy brutálisan megölték őket. Mivel a jezabelizmus már magában hordozza a bálámizmust és a nikolaitizmust is, sőt túl nyúlik azokon a bűnökön, Jézus ezért nem említi külön itt azokat a bűnöket, amelyeket Pergámumnál ró fel a gyülekezetnek. De Jézus kegyelme Thiatira felé is megmutatkozik. Felszólít-, és ad időt is a megtérésre. Ennek ellenére Thiatira nem tért meg. És még ekkor sem megsemmisítéssel válaszol az Úr, hanem azzal, hogy ágyba veti őt. Jézus azt is látja, hogy a rengeteg súlyos bűn ellenére, Thiatirában mégis vannak nagyon kevesen, "akik nem ismerik a sátán mélységeit", vagyis nem részesek a fenti bűnökben. Őket nem részesíti a Thiatirát sújtó ítéletben, hanem bátorítja őket, hogy maradjanak meg tisztaságukban. Thiatírának súlyos ítéletet ígér Jézus. Nem csak ágyba veti, hanem az utolső idők "nagy nyomorúságába" is beleveti őket, és Jezabel "fiait megöli az Úr halállal", vagyis a vatikáni hamis egyház (és velük egységre lépő protestáns egyházak) "hű fiai"-t az Úr megöli az utolsó idők csapásai által. Ők nem kapnak védelmet, csak akik meghallják Jézus sürgető kiáltását: "Fussatok ki belőle én népem!" (Jel.18:4,) és megtérnek Isten beszédéhez, a tiszta evangéliumhoz és engedelmeskednek Jézusnak. "Akinek van füle a hallásra hallja, mit mond a Szent Szellem a gyülekezeteknek!" (Jel.2:29,)
*
Felvétel készült 2016.10.22.-én.
_______________________________________________________________________
Újszövetségi papság - kontra - Mai kereszténység :

_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája  89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?


159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?


__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése