2016. november 29., kedd

SÁRDIS - ÉLŐNEK LÁTSZÓ, DE HALOTT HITŰ GYÜLEKEZET

JÉZUS MONDJA: "NÁLAM VAN AZ ISTENI HÉT SZELLEM ÉS A HÉT CSILLAG"
*
"A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét Szellem és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezz azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Sárdisban egy kevés neved, azoké akik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek." (Jel.3:1-6,)
A jezabeli bűnökbe süllyedt thiatirai gyülekezeti állapotra Jézus azzal válaszol, hogy kiárasztja kegyelmét, és elkezdődik a hit igazságainak helyreállítási folyamata, elindul a reformáció. Ez óriási lépést jelent a látható bálványok- és bálványimádásból való megtérésben, és a hitből való megigazulás helyreállításában, de sajnos a Nikolaiták tanítását nem számolja fel. A közbenjáró "papi réteg" szerepe megmarad, amire Jézus azt mondta, hogy Ő azt gyűlöli. Mindazáltal egyre nagyobb társadalmi rétegek (köztük a nagybirtokos osztály jelentős része is) csatlakozik a Lutheri (majd Kárvin, Wesley féle) reformációs mozgalomhoz, és kezdtek elszakadni a politikai és vallási önkényuralmat képviselő Római Katolikus egyháztól. A Biblia is egyre több nyelvre lett lefordítva, és a nyomdatechnika felfedezése révén a Biblia sokszorosítása is elindult. Mindezek segítségével egyre többen ismerték fel a katolicizmus mély bálványimádását és az evangéliumi hittől való eltérését, elszakadását. Sokan jutottak élő hitre, de a katolikus egyház ellenreformációja miatt sokan sajnos megalkudtak, és az élő hit halottá vált. Jézus ezért rója fel nekik, hogy "az a neved, hogy élsz, és halott vagy". Egy elenyésző kisebbség tud csak megmaradni kompromisszum mentesen és tisztán a Krisztus iránti egyenességben és élő hitben. Ezeket Jézus bátorítja, hogy segítsenek a "haló félben lévőket" felébreszteni. A győzteseknek itt is csodálatos jutalmat ígér, de a gyülekezet helyzetével nincs megelégedve. Jézus ennek a gyülekezetnek is jelzi visszajövetelét, de azt is, hogy ezt a gyülekezetet nem fogja elvinni. A győzteseknek megígéri a fehér ruhát, és hogy vallást tesz a nevükről az Atya előtt és az Ő angyalai előtt.
*
Felvétel készült 2016.10.29.-én.
______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája  89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?


159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 

_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése