2016. november 17., csütörtök

PERGÁMUM - HŰTLEN, A VILÁGGAL MEGFERTŐZÖTT GYÜLEKEZET

JÉZUSNÁL KÉTÉLŰ ÉLES KARD VAN !  KARD = ISTEN KIMONDOTT ÍGÉJE.
AZ ÍGÉHEZ MÉRI A GYÜLEKEZETEKET.
*
"A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van: Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a Sátán királyi széke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a Nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.." (Jel.2:12-17,)
A sátán azon szándéka, hogy kiirtsa a gyülekezeteket és a keresztényeket, a tömeges üldözések és mészárlások ellenére sem sikerült, sőt ellenkezőleg, a halálraszánt hitű őszinte keresztények még inkább szaporodtak. Ezért taktikát váltott. Konstantin császár i.u. 325-ben államvallássá tette a kereszténységet, és törvénybe iktatta, hogy mindenkinek meg kell keresztelkedni. Nem kellett tehát sem megtérés, sem őszinte hit az egyháztagsághoz. Így teljesen felhígult, elvilágiasodott a gyülekezet. Ezt az elvilágiasodást (amely ma is látható sok felekezetben és gyülekezetben) Jézus "bálványáldozatból való evésnek és paráznaságnak" tekinti a hívők részéről, melyhez szükségszerűen hozzátapad a Nikolaiták tanítása, amit Jézus gyűlöl. (Ld.: Jel.2:6,). Az újszövetségi gyülekezetben Jézus nem állított közbenjáró papi réteget a hívők és maga közé. Jézus nem állított föl hierarchiát. Azt mondta: "Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok." (Mt.23:8,) "De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok;" (Mt.20:26,). Jézus ugyan rendelt a gyülekezetben öt szolgálati ajándékot (Ld.: Ef.4:11-12,) de kifejezetten a "szolgálat munkájára", nem tekintélyre és uralkodásra, vagyis nem hivatali tisztségeket rendelt Jézus, hanem szolgálókat, akik a szentek érdekét, az ő épülésüket segítik elő ajándékaikkal és önfeláldozó szolgálatukkal, akik szolgálatukkal "mossák a testvéreik lábát" és nem hatalmat gyakorolnak felettük. Ez utóbbit az Úr gyűlöli. Ezért megtérésre szólítja fel az ilyen gyülekezeteket ! "Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek." (Jel.2:17,)
(Felvétel készült 2016.10.15.)
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája 89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?


159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése