2016. november 14., hétfő

KI JÉZUS SZÁMODRA MA, ? - TEGNAP, ? - ÉS HOLNAP ?

AZ ÓSZÖVETSÉGI MINDENNAPI ÁLDOZAT IGAZSÁGA HOL VAN AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN ?
*
1./ "A másik bárányt este áldozd meg, ugyanazzal az étel- és italáldozattal készítsd azt, mint reggel; kedves illatul, tűzáldozatul az Úrnak." (2.Móz.29:41,)
2./ "Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?" (1.Kor.6:19,)
3./ "Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, ....épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, ..." (1.Pét.2:5, 9,)
4./ "És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. ... És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret," (Apcs. 2:42, 46,)
5./ "És lesztek ti nekem papok birodalma és szent nép." (2.Móz.19:6,)
Az Újszövetségben Jézus helyreállította az Atyának már az Ószövetségben tervezett (de az aranyborjú bálványimádása miatt elhalasztott) eredeti akaratát (ld. 2.Móz.19:6,), hogy az egész nép Isten papja legyen, vagyis legyen mindenkinek önálló joga Isten elé járulni, Istent keresni, Istennek közvetlen közösségre jutni az áldozat bemutatása által, és ne csak egy közbenjáró papi réteg szolgálatán keresztül. Az apostoli levelek (és a Jelenések könyve is) egyértelműen tartalmazza, hogy az újszövetségi gyülekezetben minden (az érett korúságra felnövekedett) újjászületett hívő egyben Isten temploma (szellemi háza), és Isten papja is, aki önálló jogon keresheti és szolgálhatja Istent, válhat tanítvánnyá, és állíthat naponta szellemi oltárt a szívében Istennek, és vihet szellemi áldozatokat a Krisztus áldozatával azonosulva az imádó úrvacsorai közösség mindennapi gyakorlása által. Ezt tették pünkösd után a gyülekezet születésének korszakában, amit apostoli mintájú gyülekezetnek (vagy szőlőfürt mintájú házi gyülekezetnek is) nevezhetünk. Ők foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a testvéri szeretet közösségben, az imádásban és Jézussal való személyes úrvacsorai közösségben. Így állt helyre az újszövetségi gyülekezetben nem csak a mindennapi áldozat igazsága, hanem a papi tisztség Isten népének minden tagjára vonatkozó eredeti igazsága, amelyek mindenki számára biztosították az Istennel való folyamatos napi közösségre jutás-, és abban való megmaradás lehetőségét. Aki számára Jézus az Élet kenyere, mindennapi kenyér, Akivel naponta, az imádó úrvacsorai közösségben azonosul, hogy "Krisztussal együtt megfeszíttessen, és többé ne ő éljen, hanem Krisztus éljen benne" (ld. Gal.2:20,), az naponta találkozik Krisztussal, mint a tanítványok. Naponta hallhatna az Urat, mint a tanítványok. Naponta Jézushoz kötődik a szíve, mint a tanítványoké. Jézus őrá is átruházza hatalmát, amint a tanítványaira.  Jézus mondta: "Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az Atyától küldött kenyér, aki a mennyből szállt alá!" (Jn.6:33, 47,)
Egy kérdés van csupán: Ki neked Jézus ma ? Mindennap Ő a kenyered ? Eszed és iszod Őt minden nap ? Azonosulsz Ővele, (szenvedése-, halála-, és vére igazságával) naponta, hogy Őbenne maradjál, és Ő benned maradjon ? Jézus mondta: "Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok." (Jn.15:4,) "Aki eszi az én hústestemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban." (Jn.6:56,)
*
Felvétel készült 2016.10.08.-án.

_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája  89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése