2016. november 12., szombat

JELENÉSEK KÖNYVE SOROZAT (1) - JÉZUS BEMUTATKOZIK

JÁNOS APOSTOL MEGLÁTJA A MEGDICSŐÜLT JÉZUST, A KIRÁLYT
*
"Íme eljön a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt átszegezték is; és jajgatással sírnak ő előtte e földnek minden nemzetségei. Úgy van. Ámen." (Jel.1:7,)
A Jelenések könyve prófétai üzenet. Jézus fontos üzenetet küld János apostol által az Ő szeretett népe számára, hogy felkészítse gyülekezetét a jövőre vonatkozóan, és felkészítse őket az Ő visszajövetelére. Jézus buzdít és bátorít, de int és figyelmeztet is. Ebben a könyvben feltárja az Atya üdvtervét az egyházra vonatkozóan, és bemutatja a világ jövőbeni sorsát és az események menetrendjét. A Jelenések könyvének megértése elengedhetetlenül fontos az elragadtatásra való felkészüléshez. Ezt bizonyítja már a bevezető rész legelején található mondat is: "Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van." (Jel.1:3,)
Ez a vers is kifejezi a Jelenések könyve üzenetének rendkívüli fontosságát a hithű keresztények számára. Ennek a felismerése, valamint az idő rendkívüli közelségének felismerése ("mert az idő közel van!"vezetett arra, hogy a Jelenések könyve üzeneteiről kapott kijelentéseket megosszam, mert az idő közel van! Jézus azt is mondta: "Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Mt.5:15,)  Az Úr erőteljesen felszólított, hogy én se dugjam véka alá a tőle kapott kijelentéseket, hanem tegyem a gyertyatartóba, vagyis a nyilvánosság számára tegyem közzé. Kétség kívül a legizgalmasabb és legmeglepőbb kijelentés  az volt számomra, amikor előbukkant az elragadtatások idejének elrejtett titka, vagyis az, hogy a Jelenések könyvében két elragadtatási esemény van elrejtve. Sokkolóan érintett amikor összedőlt bennem az elragadtatásról eddig kialakult felfogásom. Az Úr segítségével szeretném megosztani ezeket a kijelentéseket is ebben a Jelenések könyve sorozatban. Jézus mondta: "Akinek van füle a hallásra hallja mit mond a Szent Szellem a gyülekezeteknek." (Jel.3:21,)
*
Felvétel készült 2016.09.24.-én.
______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája  89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése