2016. november 11., péntek

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL ? - ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

KEGYELEM SZEREPE A MEGBÉKÉLÉSBEN !
HOGYAN ÉLHETÜNK NAPONTA A KEGYELEMBEN - JÉZUSBAN ?
*
"Megigazulva azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk;" (Róm.5:1-2,)
"Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd nektek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten." (Jn.6:27,)
"Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (Jn.3:36,)
"És mondta Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok legyenek." (Jn.9:39,)
"Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szóltam, az kárhoztatja azt az utolsó napon." (Jn.12:48,)
"Aki hisz ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." (Jn.3:18,)
"Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt várják." (Ézs.30:18,)
*
Jézus azért jött, hogy elhozza a kegyelemet minden ember érdekében, és ezzel az Istennel való megbékélés lehetőségét biztosítsa mindenki számára, aki elfogadja azt a személyt, aki a jogalapot megszerezte ehhez a golgotai kereszten. Vagyis azok számára hozta el a kegyelmet, akik elfogadják Jézus Krisztust teljes szívvel és hittel, és engedelmeskednek is neki. De Jézus arról is beszél, hogy Ő az ítéletet is elhozta a földre, és a kegyelemmel együtt egyszerre van jelen az ítélet is azok felé, akik elutasítják Őt. Az ítélet tehát ki van mondva, de az ítélet végrehajtása a kegyelmi idő lejártáig el van halasztva. Ennek oka az, hogy biztosítsa a megmentés (megmenekülés) lehetőségét azok számára, akik ítélet alatt élik még az életüket. (Ld. fent: Ézs.30:18.) A kegyelem nagysága pedig abban teljesedik ki, hogy Jézus Krisztus felkínálja magát mindenki számára, mint az Élet Kenyerét, ami az Ő személyével és igazságával való teljes azonosulás kegyelmi lehetőségét jelenti mindazok számára, akik ezt nem csak felismerik, hanem gyakorolják is. Őket tudja felkészíteni az Ő jövetelére.
Felvétel készült 2016.09.17.-én.

________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája

 71. "Ímhol jő a Vőlegény !" - A kiáltás neked szól ! - Van-e olajod ?

 89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?


159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése