2016. november 13., vasárnap

EFÉZUS - A SZOLGÁLÓ, DE KIHŰLT SZÍVŰ GYÜLEKEZET

JÉZUS PRÓFÉTAI ÜZENETE A MAI GYÜLEKEZETEKHEZ !
(Jelenések könyve sorozat 2.része)    
*
"Az Efézusi gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, a ki jár a hét arany gyertyatartó között: Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van." (Jel.2:1-7,)   
Jézus az efézusi gyülekezetet sok tekintetben megdicséri, de felrója neki az első szeretet hiányát. Pótlólagos dicséretet mégis kap, mert a Nikolaiták cselekedetét határozottan elutasították, melyet Jézus is gyűlöl. Fontos tehát megérteni mi a nikolaitizmus, ami bizonyos mértékig ma is megtalálható még a megújult protestáns - pünkösdi - karizmatikus egyházakban és független gyülekezetekben is. Az efézusi gyülekezet mentes maradt ettől, amiért dicséretet kap, de újra találkozunk ezzel - a Jézus által gyűlölt  - problémával a pergámumi gyülekezetnél, de ott már tanítási rendszerrel együtt van jelen.  Mi tehát a kivezető út ebből - az apostoli mintával össze nem egyeztethető - helyzetből ?  Hiszem, hogy az üzenetben felismerhető lesz a válasz erre az életbevágó kérdésre! Szívleljük meg Jézus figyelmeztetését ! "Akinek van füle a hallásra hallja mit mond a Szent Szellem a gyülekezeteknek !" (Jel.2:7,)
*
Felvétel készült 2016.10.01.
________________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája  89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?


159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése