2016. október 30., vasárnap

MIKOR VÁRHATÓ AZ ELRAGADTATÁS?

JÉZUS  MEGJELÖLI  AZ  IDŐSZAKOT,  DE  NAPJÁT- ÉS AZ ÓRÁJÁT  NEM !
*
A Máté 24:37-39, a Luk. 21:34-36, és a 2.Thess.2:3, Íge helyek alapján egyértelmű, hogy az elragadtatás még az utolsó 7 év előtt, de a protestáns egyházak hittől való elszakadásának befejeződése és a bűn emberének (a fenevad) megjelenése (fellépése) után várható. A napját és óráját viszont nem tudhatjuk, mert ezt az Atya a maga hatalmában tartotta.

"Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert ahogyan az özönvíz előtt való napokban az emberek eszttek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába bement, és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is." (Mt. 24:37-39,)
*
"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Luk. 21:36,)
*
"Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, ..." (2.Thess.2:3,) 

Felvétel készült : 2016.07.02.-án

_________________________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája  89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?


159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 


______________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
______________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése