2016. október 12., szerda

JÉZUS TALÁL-E HITET AMIKOR VISSZAJÖN ?

BEVEZETÉS  A  HITVÉDELEM  ÜZENETÉHEZ
*
"Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?" (Luk.18:8,)
"Jézus felelvén monda: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket !" (Máté 24:4,)
*
Jézus előre megjövendölte az utolsó időkre nézve a világméretű hitetés veszélyét. Nyilvánvalóan ezért teszi fel a kérdést, hogy amikor Ő visszajön "talál-e hitet e földön?"

Sajnos a hitvédelemről a gyülekezetekben szinte szó sem esik. A hívők figyelmeztetése elmarad. Éppen ezért elengedhetetlen a HITVÉDELEMRŐL beszélni.  Amit Isten a szívemre terhelt ebben a témában, azt szeretném tovább adni a "nagy gyülekezetnek"Isten szólt hozzám a 40. Zsoltár 10-11. versén keresztül, (mely üzenet rövid időn belül több szolgáján keresztül is megerősített számomra), hogy az Ő "kegyelmét és igazságát ne hallgassam el a nagy gyülekezetben".  Ezért hiszem, hogy a hitvédelem üzenete nem csak a szolnoki- és a többi házi gyülekezetnek szól (akiket látogatok), hanem mindazoknak, akik meg szeretnék őrizni hitüket és a hitvesztés veszélye ellen védekezni akarnak, akik szeretnének elkészülni Jézus jövetelére, hogy az Úr "találjon hitet" bennük, amikor visszajön.  Pál apostol is figyelmeztet : "Vigyázzatok, álljatok meg a hitben!  Legyetek férfiasan erősek!" (1.Kor. 16:13,)

Valóban a mai időkben  Isten népe a tévtanítások-, az elhajlások-, a hitetés özönével találja magát szemben, ha egyáltalán észreveszi. De ha nem veszi észre, akkor nem tud szembe állni mindezekkel, nem védekezik, és akkor menthetetlenül eltévelyedik a hittől. Tele vannak a TV csatornák, az internet tévtanításokat tartalmazó videókkal, hamis szellem által csodákat tevő pásztorokkal, minisztrikkel, akik a háttérben elköteleződtek a fenevad hamis egyházával. Jézus kérdése teljesen jogos : "Az ember Fia amikor visszajön, avagy talál-e hitet a földön ?" 
*
Bevezető a  HITVÉDELEM  üzenetéhez   (6:36 perc)
___________________________________________________________
1.Tim.6:10,
"Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal."
1.Tim.6:21,
"Amellyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek."
2.Tim.2:18,
"A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, ésfeldúlják némelyeknek a hitét."
2.Tim.3:13,
"A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén." 
2.Pét.2:15,
"A kik elhagyván az egyenes utat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte."
Jel.18:23,
"mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek."
_______________________________________________________________________
A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal)

 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája


 81. Itt az utolsó óra - Felkészülés - Van-e menyegzői ruhád ?
 89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?
__________________________________________________________________________
Az üzenetben használt jegyzet :
_________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
______________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése