2016. október 31., hétfő

HAMIS KEGYELEM DOKTRÍNA FŐBB ISMÉRVEI

A  KEGYELEM  HAMIS  EVANGÉLIUMA  IS  A  HITETÉS  RÉSZE.
A  HITETÉS ELLENI VÉDELEM = HITVÉDELEM !
Jézus és az apostolok kiemelt szerepet tulajdonítottak a hitvédelemnek !

*
A "hazugság atyjának" (sátánnak) jól bevált módszere, hogy Isten népét, az újjászületett keresztyéneket hamis evangéliummal (Pál apostol szavaival élve: "más evangélium"-mal) csapja be, és vezesse félre, hogy a hívők elveszítsék elhívásukat, esetleg még üdvösségüket is.  Ma Magyarországon az egyik ilyen erőteljes tévtanítás (a bővölködés hamis evangéliuma mellett) a hamis kegyelem evangéliuma. Sajnos hívők tömegeit sikerül becsapni, mert a kegyelemnek az Ígéből egyoldalúan kiragadott értelmezése, hamis megnyugtatást ad a test szerint élő hívők többségének, így kedves a fül számára. A hamis evangélium hazugsága leveszi a hívőkről a szent élet felelősségét és szent élet nélkül ígéri a békességet Istennel.  Azok a gyülekezetek, ahol ezt a hamis kegyelem doktrínát részben, vagy teljességgel képviselik, sok hívőt vonzanak, akik sajnos nem ismerik fel a csapdát. Ezeket a gyülekezeteket általában sok hívő és érdeklődő látogatja, de sajnos nem veszik észre, hogy félre vezetik őket. Saját fülemmel hallottam az egyik videón, (a videó a youtube-on megtalálható) amikor az egyik pásztor azt tanítja, hogy a bűnök nem választanak el Istentől. Másik alkalommal meg azt tanította, hogy a 'Miatyánk" imájának az a mondata, hogy "bocsásd meg vétkeinket", már nem érvényes, mert a bűneink már meg vannak bocsátva. Nem kell kérni a bűnbocsánatot Istentől. Vagyis bűnbánat és megtérés nélkül, a bűnbocsánat automatikusan érvénybe lép, ami nyilvánvaló hazugság. Ebből pedig az következik a hívő számára, hogy akár bűnben is élhet, mert a kegyelem azt jelenti, hogy nem is kell megtérni, élhetünk a bűnben, mert  "kegyelem" alatt vagyunk. Ez a hamis kegyelem tanítás sajnos a hívők sokaságát tereli a pokol felé. Isten azt a felelősséget terhelte a szívemre, hogy felhívjam a figyelmet a hitetés eme végzetes veszélyére, és a figyelmeztető, kiáltó "kürtöt megfújjam".  
Az Úr kiáltó felhívása szól azoknak a hívőknek, akik ilyen és hasonló tévtanításokat képviselő gyülekezetekbe (felekezetekbe) járnak, vagy rosszabb esetben tagjai annak, hogy : "Fussatok ki belőle én népem!" (Jel.18:4,) "tisztátalant ne illessetek és Én Magamhoz fogadlak Titeket !" (2.Kor.6:17-18,)
*
- "De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen." (Gal.1:8-9,)
- "Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket !" (Mt. 24:4,) 
"Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?" (Luk.18:8,)
"Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangéliumot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek." (2.Kor.11:2-4,)
*
Felvétel készült 2016.07.30.-án.

Kapcsolódó cikk :  "Tévtanítások akármi szele" 1.rész 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Messiás visszajövetele 4./4.rész  ITT  tekinthető meg
______________________________________________________________________

A blog tartalomjegyzéke :   (Kiválasztott címre kattintva nyílik meg a kívánt oldal) 
 38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
 39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
 40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje


 60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

 61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
 62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
 63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
 64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan ?
 68. Két végzetes csapda (2.rész) - Ökumené háttere - Hamis próféták
 69. Pozitív gondolkozás az egyházban ? - New Age, vagy a Biblia ?
 70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája 


 89. Reformáció és a hit elárulása - Protestantizmus megszűnése
 90. A szív körülmetélése - Védelem a megtévesztéstől

 91. Döntened kell: Vatikán (Babilon), vagy Jézus Krisztus ? - Felház hol vagy ?


159. A kiáltás éve (2.rész) - A tíz szűz, - A Sion, - Mit tegyünk?

__________________________________________________________________________
                                             Az üzenetben használt jegyzet : 
_____________________________________________________________________________
Ajánlott cikkek :  (kattintás az alábbi címre) 
        -  Hova fussak Babilonból ?
__________________________________________________________________
(Dátumra, vagy a címre kattintva a kiválasztott oldal megnyílik a Hitéleti blogon.)


___________________________________________________________ 

A  KRÍZIS  MISSZIÓ  HÍRLEVELEI  ITT  OLVASHATÓK  : 
                                     3. HÍRLEVÉL VIDEÓJA                              
____________________________________________________________________ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése